Internationella samarbeten

Expertsvar samarbetar med en rad internationella tjänster för att bidra till att svenska forskningsresultat når ut bredare.

AlphaGalileo
Internationella forskningsnyheter från lärosäten, vetenskapliga tidskrifter, bokanmälningar, kalendarium och bloggar. Embargonyheter, dagliga nyhetsbrev. Publicerar på engelska, tyska, franska och spanska.
http://www.AlphaGalileo.org

EurekAlert
EurekAlert är AAAS portal i USA för vetenskapliga nyheter. De har även en expertdatabas.
http://www.eurekalert.org

IDW
IDW (Informationsdienst Wissenschaft) är den tyska nyhetsportalen för vetenskapliga nyheter. Publicerar på tyska och engelska. De har även en frågetjänst samt expertlistor, kalendarium mm.
http://idw-online.de/pages/en/

ProfNet
ProfNet, (Professors Network) är en medietjänst i USA som fungerar i princip som Expertsvar. En viktig skillnad är dock att också företag, PR-byråer med mera är medlemmar i ProfNet, vilket man bör vara medveten om när man värderar svaren. 
http://www.profnet.com

ScienceNordic
Ett nordiskt samarbete för att sprida nordiska forskningsnyheter internationellt. Drivs av Videnskab.dk in Danmark and Forskning.no i Norge.
http://sciencenordic.com/

Sök Xpertti
Sök Xpertti är vår kollega i Finland. Den har skapats av Finlands Akademi i samarbete med universitet och forskningsinstitut. Samma funktioner som Expertsvar och med pressmeddelanden på svenska men frågor bör ställas på finska eller engelska.
http://www.etsixpertti.fi/publicIndex.asp?page=0&lang=2i

Vi som svarar