Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Alzheimerstudie om vikten av positiva livsstilsförändringar publicerad i Scientific American

16 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets Krister Håkansson har tillsammans med Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, skrivit en artikel som finns publicerad i aprilnumret av den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American. Artikeln heter ”A rare success against Alzheimer´s”. Artikeln handlar om en studie, där man genom en experimentell undersökning har studerat om en kombination av hälsosam diet, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och […]

>

Gemensam målbild gör samarbetet bättre inom ungdomsvården

3 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

När tre professionella aktörer inom ungdomsvården förstår varandras mål och riktning kan samarbetet bli mer framgångsrik. Det visar Goran Basics studie, där syftet var att analysera exempel på framgångsrikt samarbete inom socialt arbete i svensk ungdomsvård. Detta gällde även om samarbetet bara var framgångsrikt under kortare sekvenser under ett möte. Syftet var också att analysera […]

>

Schizofreni kopplas till mammans vikt under graviditeten

23 februari, 2017 - Karolinska Institutet

För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet senare i livet. Det visar en registerstudie med över en halv miljon deltagare, som genomförts vid Karolinska Institutet. För normalviktiga kvinnor som gått upp mindre än åtta kilo under sin graviditet ökade risken för att barnet skulle utveckla schizofreni med 30 procent, rapporterar forskarna i tidskriften JAMA Psychiatry.

>

Möjligt träna upp kroppens och hjärnans tajmning

20 februari, 2017 - Umeå universitet

Att tajma rätt är livsviktigt i en massa dagliga situationer men något vi sällan funderar över. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Olympia Karampela att vår förmåga till tajmning delvis är något som går att träna upp.

>

Män med högre kognitiv förmåga bättre på att ta sin hjärtmedicin

17 februari, 2017 - Uppsala universitet

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att patienter tar läkemedel som sänker kolesterolnivåerna. En ny studie från forskare vid Uppsala och Umeå universitet publicerad i European Journal of Preventive Cardiology har funnit att generell kognitiv förmåga (intelligens) spelar roll för hur väl män tar sin ordinerade statin under både ett och två år efter hjärtinfarkten.

>

Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

16 februari, 2017 - Högskolan Väst

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på föreläsningar och i praktiska övningar? Gör det egentligen någon skillnad, funderade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. En forskningsstudie genomfördes och resultatet är tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större chans att klara tentorna.

>

Sociala värdet hos skogar i glesbygd kartlagt

15 februari, 2017 - Umeå universitet

Glesbygdens skogar ger inte bara virke. De erbjuder också upplevelser, inte minst i form av enskildhet och tystnad. Men skogsägarna efterlyser mer stöttning om de kvaliteterna ska kunna bli affärsmöjligheter. Det visar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

>

Kraftig fixering vid utseendet kan vara dold psykisk sjukdom

14 februari, 2017 - Linköpings universitet

Dysmorfofobi eller BDD (från engelskans body dysmorphic disorder), tycks vara en relativt vanlig psykisk sjukdom i Sverige, enligt en avhandling från Linköpings universitet. Forskningen pekar på att personer som lider av BDD är besvikna på kontakten med sjukvården och upplever att sjukdomen är okänd även inom vården.

>

Utbildning för anhöriga till suicidala personer minskar risken för psykisk ohälsa

30 januari, 2017 - Umeå universitet

Tidiga upplevelser av våld och självmord i familjen är riskfaktorer för eget suicidalt beteende och kan skapa problem i relationer. Närstående till suicidala patienter riskerar att drabbas av egen psykisk ohälsa som depression och ökad stresskänslighet. Närståendeutbildning kan vara ett effektivt sätt att få bättre förståelse och att minska belastningen, visar en avhandling vid Umeå universitet.