Pressmeddelanden

Beteendevetenskap

>

Män med högre kognitiv förmåga bättre på att ta sin hjärtmedicin

17 februari, 2017 - Uppsala universitet

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att patienter tar läkemedel som sänker kolesterolnivåerna. En ny studie från forskare vid Uppsala och Umeå universitet publicerad i European Journal of Preventive Cardiology har funnit att generell kognitiv förmåga (intelligens) spelar roll för hur väl män tar sin ordinerade statin under både ett och två år efter hjärtinfarkten.

>

Forskning visar stark koppling mellan närvaro och studieresultat

16 februari, 2017 - Högskolan Väst

Hur påverkas sjuksköterskestudenternas resultat av att de deltar på föreläsningar och i praktiska övningar? Gör det egentligen någon skillnad, funderade lärarna på Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Väst. En forskningsstudie genomfördes och resultatet är tydligt; ju fler undervisningstillfällen man deltar i, desto större chans att klara tentorna.

>

Sociala värdet hos skogar i glesbygd kartlagt

15 februari, 2017 - Umeå universitet

Glesbygdens skogar ger inte bara virke. De erbjuder också upplevelser, inte minst i form av enskildhet och tystnad. Men skogsägarna efterlyser mer stöttning om de kvaliteterna ska kunna bli affärsmöjligheter. Det visar ett forskningsprojekt vid Umeå universitet.

>

Kraftig fixering vid utseendet kan vara dold psykisk sjukdom

14 februari, 2017 - Linköpings universitet

Dysmorfofobi eller BDD (från engelskans body dysmorphic disorder), tycks vara en relativt vanlig psykisk sjukdom i Sverige, enligt en avhandling från Linköpings universitet. Forskningen pekar på att personer som lider av BDD är besvikna på kontakten med sjukvården och upplever att sjukdomen är okänd även inom vården.

>

Utbildning för anhöriga till suicidala personer minskar risken för psykisk ohälsa

30 januari, 2017 - Umeå universitet

Tidiga upplevelser av våld och självmord i familjen är riskfaktorer för eget suicidalt beteende och kan skapa problem i relationer. Närstående till suicidala patienter riskerar att drabbas av egen psykisk ohälsa som depression och ökad stresskänslighet. Närståendeutbildning kan vara ett effektivt sätt att få bättre förståelse och att minska belastningen, visar en avhandling vid Umeå universitet.

>

Svårare uppgifter skyddar dig mot störande bakgrundsljud

26 januari, 2017 - Högskolan i Gävle

Svårare uppgifter skyddar dig mot störande bakgrundsljud.
Vi kan visa att om man gör arbetsuppgiften svårare, så kan många bli hjälpta. Därför att om man måste fokusera mer på sin uppgift så störs man mindre av bakgrundsljud, säger Niklas Halin forskare vid Högskolan i Gävle.

>

Örebroforskning om tolerans når bred publik

24 januari, 2017 - Örebro universitet

Örebroforskaren Marta Miklikowska har för andra gången fått in en artikel i The British Journal of Psychology. Den handlar om hur familj och kompisar påverkar ungdomars attityder mot personer med annan etnisk bakgrund och vad vi kan göra för att främja utvecklingen av tolerans.

>

Alkohol vanligare i domar om våldtäkt än om misshandel

20 januari, 2017 - Umeå universitet

Att nämna att offret varit berusad är vanligare i mål med kvinnor som blivit våldtagna än med män som blivit misshandlade. Det handlar dock sällan om att skuldbelägga offret utan sker ofta för att visa att offret har varit i en utsatt position. Det visar en studie vid Umeå universitet.

>

Psykologiska faktorer styr mer än pengar

19 januari, 2017 - Karlstads universitet

Psykologiska faktorer är mer avgörande än pengar för att människor ska ändra sitt beteende. Ändå tenderar beslutsfattare, marknadsförare och folk i allmänhet att tro att ekonomiska skäl är de viktigaste. Det menar Per Kristensson, professor i psykologi vid Centrum för tjänsteforskning på Karlstads universitet.

>

Många missbrukande unga klandrar sig själva

16 januari, 2017 - Linnéuniversitetet

Ungdomar med alkohol- och narkotikaproblem lägger ofta skulden på sig själv om varför det går dåligt i skolan, visar nya rön. Det är problematiskt då det tar bort ansvaret från skolan, menar Mats Anderberg, lektor i pedagogik och en av forskarna bakom studien.