Pressmeddelanden

Humaniora

>

Brett program på SciFest 2017

7 mars, 2017 - Uppsala universitet

Experimentera med eld, ljus och ljud. Lär dig hur en cell ser ut egentligen. Hur funkar digital arkeologi eller vad är en feministisk stadsvandring? Allt det kan du grotta ner dig i, på sjätte upplagan av Uppsala universitets vetenskapsfestival SciFest nu till helgen.

>

Internationella kvinnodagen – experter vid Stockholms universitet

6 mars, 2017 - Stockholms universitet

Några av de forskare vid universitetet med inriktning på genus, jämställdhet eller feminism är samlade i det här utskicket. Observera att en hel del av universitetets fasta 08-nummer är vidarekopplade till mobiltelefoner.

>

Skolelevers mätningar har lagt grunden till viktiga forskningsresultat

6 mars, 2017 - Uppsala universitet

Nästan 3500 skolelever har med sina mätningar och prover bidragit till en forskningsstudie om insjöar och global uppvärmning som nu publiceras i vetenskaplig tidskrift. Resultaten visar att vattentemperaturerna generellt håller sig låga trots att luften blir varmare, vilket bidrar till att dämpa utflödet av växthusgaser.

>

Vardagliga aktiviteter kopplat till högre trivsel på särskilda boenden för äldre

6 mars, 2017 - Umeå universitet

I en enkätundersökning till personal på 172 svenska särskilda boenden har forskare vid Umeå universitet undersökt totalt 4831 boendes deltagande i vardagliga aktiviteter. Den nationella studien har också undersökt i vilken utsträckning deltagande det är kopplat till de äldre personernas trivsel. Studien publicerades nyligen i Journal of Advanced Nursing.

>

Arbetsvillkor och nätverk viktiga för ensamstående mammor

6 mars, 2017 - Örebro universitet

​Arbetsvillkor, ekonomi och tillgång till sociala nätverk är alla viktiga faktorer som påverkar möjligheterna för kvinnor med ensamt ansvar för sina barn att få ihop arbetsliv och familjeliv. Det visar en ny bok skriven av forskare vid Örebro universitet.

>

Hur finna en mening då allt gått sönder

6 mars, 2017 - Högskolan i Gävle

Vid utmattningssyndrom blir ofta frågan om det finns någon mening i livet central. Vården borde mera fokusera på, att hjälpa till att återfinna en mening i livet, säger Ann-Kristin Eriksson, forskare vid Högskolan i Gävle.
Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning och ett växande folkhälsoproblem, med lidande för individen och stora kostnader för samhället.

>

Riskacceptans påverkar säkerhet för barn på fyrhjulingar

6 mars, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Fyrhjulingen är ett relativt nytt fordon som fått flera användningsområden, men den ökande användningen har också lett till ett stort antal olyckor. I en attitydundersökning påpekar föräldrar till barn som kör fyrhjuling att risken finns i okunniga föräldrar och att dessa inte sätter gränser, men det avsåg andra än de själva.

>

Arkitektstudenter tar Træna med storm

3 mars, 2017 - Umeå universitet

En festival i den norska ö-kommunen Træna kickar i gång ett projekt om glesbygd och samhällsutveckling för årskurs två på det femåriga Arkitektprogrammet i Umeå.

>

Frusen kemi styr bakterieinfektioner

3 mars, 2017 - Umeå universitet

Kemister och molekylärbiologer vid Umeå universitet har i en tvärvetenskaplig studie gjort en oväntad upptäckt inom infektionsbiologi. Forskarteamet visar att två proteiner som binder till varandra sänker hastigheten på en kemisk reaktion som är central för sjukdomsförlopp hos bakterien Yersinia pseudotuberculosis. Resultatet är publicerat i tidskriften Journal of Biological Chemistry