Pressmeddelanden

Humaniora

>

Gunilla Mårtensson blir vicerektor för kvalitet

3 mars, 2017 - Högskolan i Gävle

Gunilla Mårtensson blir vicerektor för kvalitet.
– Kvalitetsarbetet blir så viktigt att jag har beslutat att utse en vicerektor för området och Gunilla Mårtensson har en mycket stor kunskap av kvalitetsarbete bl a från sin tid som ordförande i utbildnings- och forskningsnämnden, säger Maj-Britt Johansson.

>

Trafikinformation kan minska koldioxidutsläpp

2 mars, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Kraven på minskade utsläpp av växthusgaser kräver åtgärder inom många olika verksamheter. Trafikledning för väg och järnväg är ett område där mycket finns att göra för att påverka koldioxidutsläppens storlek, exempelvis via gemensamma informationssystem.

>

Modern satsförkortning med infinitiv

28 februari, 2017 - Uppsala universitet

I nutida svenska kan man lova att inte bråka, men i fornsvenskan kunde man bara lova att bråka. Satsadverbial som inte och hjälpverb som ha förekommer i stort sett inte alls i fornsvenska infinitivfraser. Det är först på 1600- och 1700-talet som de börjar dyka upp.

>

Smartare routrar minskar fördröjningar på internet

28 februari, 2017 - Karlstads universitet

Fördröjningar över internet orsakar att internettjänster inte kan leverera förväntad kvalitet – onlinespel laggar, streamad video buffrar och videosamtal hackar. Toke Høiland-Jørgensen forskar om nätverkskommunikation vid Karlstads universitet och i sin avhandling ”On the Bleeding Edge” beskriver han vad som kan orsaka fördröjningar samt hur smartare routrar kan minska dem.

>

Ny arkeologisk modell synliggör kvinnors arbete under förhistorien

27 februari, 2017 - Göteborgs universitet

En ny avhandling i arkeologi vid Göteborgs universitet synliggör kvinnornas arbete med försörjningen under förhistorisk tid. Avhandlingen för också fram en modell som kan användas när arkeologer närmar sig ett nytt boplatsmaterial, för att de alltid ska ställa sig frågan om hur kvinnornas arbete sett ut på platsen. Att rensa fisk, sätta upp snaror, tillverka […]

>

Årets Fulbrightföreläsning om kända filmstjärnor

27 februari, 2017 - Uppsala universitet

​Marylyn Monroe och Greta Garbo var båda sin tids stora filmstjärnor, ikoner kring vilka det skapades rykten och mer eller mindre osanna historier. Den 9 mars föreläser årets Fulbrightföreläsare om dessa båda kvinnor ur ett feministiskt perspektiv och utmanar degängse bilderna av dem.

>

Hanna Outakoski får Vaartoes vetenskapliga pris 2017

24 februari, 2017 - Umeå universitet

Centrum för samisk forskning-Vaartoes styrelse har beslutat ge sitt vetenskapliga pris 2017 till språkforskaren Hanna Outakoski vid Umeå universitet. Hanna Outakoskis forskning fokuserar på skrivfärdigheterna hos flerspråkiga barns nordsamiska.

>

Umevatoriet erbjuder exklusiv legorobotkurs

23 februari, 2017 - Umeå universitet

Det börjar bli tradition att Umevatoriet erbjuder skolungdom att lära sig programmera en legorobot på sportlovet. Tio skolungdomar från årskurs 4 och uppåt får chansen.

>

Sagan som väg till kvinnans frigörelse

22 februari, 2017 - Umeå universitet

Kan kvinnofrigörelse ha något med sagor eller sagoskrivande att göra? I en ny avhandling vid Umeå universitet tar Sun-Kyoung Choi sin utgångspunkt i författaren och läraren Jeanna Oterdahls (1879-1965) sagor, som lästa mot bakgrund av den tidiga svenska kvinnorörelsen och dess ideologi får en ny innebörd.