Pressmeddelanden

Medicin

>

Män med högre kognitiv förmåga bättre på att ta sin hjärtmedicin

17 februari, 2017 - Uppsala universitet

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att patienter tar läkemedel som sänker kolesterolnivåerna. En ny studie från forskare vid Uppsala och Umeå universitet publicerad i European Journal of Preventive Cardiology har funnit att generell kognitiv förmåga (intelligens) spelar roll för hur väl män tar sin ordinerade statin under både ett och två år efter hjärtinfarkten.

>

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

17 februari, 2017 - Uppsala universitet

I en ny avhandling visar Johan Kaarme, barnläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet, på en mer än sexfaldig ökning av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier bland friska förskolebarn i Uppsala mellan 2010 och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen. På flera av de ingående förskolorna förefaller även resistensen spridas mellan barnen.

>

Åldersförändring i gula fläcken – tidig hjälp kan ha stor betydelse

16 februari, 2017 - Lunds universitet

Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret. Studien påvisade inte någon skillnad i behandlingseffekt vid jämförelse av ett godkänt läkemedel och ett billigare preparat som används av en del landsting och vårdgivare. […]

>

Anlag för ögonsjukdom spårade till västerbottnisk släkt på 1700-talet

14 februari, 2017 - Umeå universitet

Forskare har identifierat en genetisk förändring som orsakar återkommande sår på hornhinnan. Samtliga fall av den ärftliga ögonsjukdomen kunde dessutom knytas till ett par i Västerbotten på sent 1700-tal. Enligt en avhandling vid Umeå universitet.

>

Stora förändringar i bakteriefloran hos patienter med inflammatoriska tarmsjukdomar

14 februari, 2017 - Örebro universitet

Patienter med svåra tarmsjukdomar har stora förändringar i bakteriefloran. Det visar en ny studie, publicerad i Nature Microbiology i dag. Jonas Halfvarson, forskare i medicin vid Örebro universitet, konstaterar att den varierar från att vara hälsosam till att vissa goda bakterier nästan försvinner helt.

>

Kraftig fixering vid utseendet kan vara dold psykisk sjukdom

14 februari, 2017 - Linköpings universitet

Dysmorfofobi eller BDD (från engelskans body dysmorphic disorder), tycks vara en relativt vanlig psykisk sjukdom i Sverige, enligt en avhandling från Linköpings universitet. Forskningen pekar på att personer som lider av BDD är besvikna på kontakten med sjukvården och upplever att sjukdomen är okänd även inom vården.

>

Sväljfunktionen hos Parkinsonspatienter påverkas inte av djup hjärnstimulering

14 februari, 2017 - Umeå universitet

Ungefär fyra av fem patienter med Parkinsons sjukdom drabbas av sväljningssvårigheter under sitt sjukdomsförlopp. Djup hjärnstimulering är en behandlingsmetod som kan lindra rörelsesvårigheterna vid Parkinson, men har ingen påverkan på sväljningsfunktionen. Detta enligt en avhandling vid Umeå universitet.

>

Förebyggande behandling efter stroke bättre med uppföljningar per telefon

13 februari, 2017 - Umeå universitet

För den som drabbats av stroke har risken att återinsjukna inom ett år minskat med 20 % under tidsperioden 1998-2010. Många inte når de rekommenderade nivåerna för blodtryck och blodfetter. Med systematisk, sjuksköterskeledd uppföljning per telefon av patientens blodtryck, blodfetter, läkemedelsbehandling och livsstilsfaktorer kan risknivåerna förbättras, enligt en avhandling vid Umeå universitet.

>

Individanpassad antibiotikabehandling ger svårt infektionssjuka bättre förutsättningar

13 februari, 2017 - Linnéuniversitetet

Nya forskningsmetoder underlättar individanpassad behandling av patienter med svåra bakteriella infektioner, vilket kan förhindra antibiotikaresistens och smittspridning. Hanna Woksepp, biomedicinsk analytiker vid klinisk mikrobiologi och vårdhygien på Landstinget i Kalmar län, har i sin doktorsavhandling vid Linnéuniversitetet undersökt antibiotikanivåer hos patienter med svåra bakteriella infektioner. Hon har tillsammans med sina medarbetare utvecklat nya enklare metoder […]

>

Psoriasisbehandling har otillräcklig effekt för var femte patient

13 februari, 2017 - Umeå universitet

Var femte patient som får systemisk behandling för måttlig till svår psoriasis (tablettbehandling samt injektions- och infusionsbehandling) har fortfarande avsevärda besvär med sin sjukdom. Detta enligt en studie med 2 646 svenska psoriasispatienter, gjord vid Umeå universitet och Institutet för Hälsa- och Sjukvårdsekonomi (IHE) i Lund, och nyligen publicerad i Journal of Dermatological Treatment.