Pressmeddelanden

Medicin

>

Att leva som familj med anhörig som lider av kronisk sjukdom

22 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

De flesta av oss har säkert erfarenhet av att själva eller att någon som står en nära har fått en kronisk sjukdom. Då blir det tydligt att sjukdomen inte bara påverkar den sjuke utan även de andra familjemedlemmarna. Detta är utgångspunkten i en ny avhandling av Liselott Årestedt, doktor i vårdvetenskap. Avhandlingen ”Den ombokade resan […]

>

Ny avhandling undersöker ensamhet och depression hos äldre

21 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

Över en fjärdedel av alla äldre mellan 65-80 år känner sig ensamma och tio procent uppvisar depressiva symtom. Det visar en ny avhandling som gjorts av Ingrid Djukanovic, doktor i vårdvetenskap. Avhandlingen som består av fyra studier, visar också att det finns ett samband mellan ensamhet och depression. En metod med syfte att förebygga depression […]

>

Nationell studie om fysisk aktivitet och hälsa för barn med Downs syndrom

20 mars, 2017 - Högskolan Kristianstad

Tisdagen 21 mars är Internationella Downs syndrom-dagen. Men hur är det egentligen år 2017 att vara barn och leva med Downs syndrom? För första gången i modern tid kartläggs dessa barns aktivitets- och vardagsvanor i en ny nationell forskningsstudie.

>

Alzheimerstudie om vikten av positiva livsstilsförändringar publicerad i Scientific American

16 mars, 2017 - Linnéuniversitetet

Linnéuniversitetets Krister Håkansson har tillsammans med Miia Kivipelto, Karolinska Institutet, skrivit en artikel som finns publicerad i aprilnumret av den populärvetenskapliga tidskriften Scientific American. Artikeln heter ”A rare success against Alzheimer´s”. Artikeln handlar om en studie, där man genom en experimentell undersökning har studerat om en kombination av hälsosam diet, blodtryckskontroll, motion, intellektuell träning och […]

>

B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

16 mars, 2017 - Uppsala universitet

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.

>

Mänskliga rättigheter – för alla inom svensk sjukvård?

15 mars, 2017 - Högskolan i Borås

Ny forskningsrapport visar att patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälsa och hälso- och sjukvård. Kritik från patienter, dvs. patientanmälningar, kan utgöra ett värdefullt underlag för att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet.
– Vi ser att det finns en mängd situationer där patienter inte får tillgång till den vård som de faktiskt har rätt till.

>

Tredimensionella strukturer visar vägen för framtida läkemedel

14 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har i samarbete med internationella forskare tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen har designat och tillverkat ämnen som hämmar celldelning vid exempelvis cancer. Forskarna har koncentrerat sig på enzymet DHODH som har en nyckelfunktion i cellens framställning av DNA-byggstenen pyrimidin.

>

3D-visualisering av bukspottkörteln nytt verktyg för diabetesforskare

14 mars, 2017 - Umeå universitet

Umeåforskare har skapat dataset som kartlägger de insulinproducerande cellernas 3D-distribution och volym i hela bukspottkörteln. Den visuella och kvantitativa informationen förbättrar möjligheterna att göra analyser av bukspottkörteln inom diabetesforskning. Forskarnas dataset publiceras nu i Scientific Data, en tidskrift för vetenskapligt värdefulla och återanvändbara samlingar forskningsdata.

>

Stort forskningsprojekt ger nya ledtrådar om schizofreni

14 mars, 2017 - Karolinska Institutet

I det omfattande samarbetsprojektet Karolinska Schizophrenia Project tar forskare vid Karolinska Institutet ett helhetsgrepp om sjukdomsmekanismerna vid schizofreni. Nu presenteras de allra första resultaten i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry. Forskarna visar att patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller. Schizofreni är en av de […]

>

Felande länk i Alzheimers avslöjar måltavla för nya behandlingar

13 mars, 2017 - Lunds universitet

En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid, proteinfragmentet som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta […]