Pressmeddelanden

Naturvetenskap

>

Ny insikt om dygnsrytmen ökar förståelsen för åldrandet

24 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet påvisat en mekanism genom vilken ljuset kan påverka ett protein, peroxiredoxin, som visat sig viktigt för att de biologiska klockorna ska kunna fungera på rätt sätt.

>

3D-bioprintade mänskliga broskceller går att inplantera

23 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Forskare från Sahlgrenska akademin och Chalmers har lyckats få broskceller från en människa att leva och växa i en djurmodell, med hjälp av 3D-bioprinting. Resultaten hjälper till att föra utvecklingen närmare en möjlig framtid där det går att hjälpa patienter att få nya kroppsdelar med 3D-bioprinting.

>

Organisk elektronik kan hämta kraft i väggurtaget

21 mars, 2017 - Linköpings universitet

Organiska ljusemitterande celler, LEC, och tryckt organisk elektronik kan kopplas till väggurtaget via en liten och billig organisk effektomvandlare, framtagen i ett forskningssamarbete mellan Linköpings och Umeå universitet.

>

Molekylmotorer ska driva biologiska datorer

20 mars, 2017 - Lunds universitet

EU satsar sex miljoner euro på ett nytt forskningsprojekt som ska ta hjälp av biologin för att skapa en helt ny typ av dator – biologiska datorer – som ser ut att kunna bli betydligt kraftfullare än dagens. Projektet koordineras av Lunds universitet. Även Linnéuniversitetet och tre ytterligare universitet från Tyskland och Israel samt ett […]

>

Flytande solenergi – mer effektivt än någonsin

20 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

​Forskare på Chalmers har skapat en molekyl som effektivt kan lagra solenergi i flytande form. Den lagrade energin kan transporteras och sedan frigöras som värme när den behövs. Nu presenteras forskningen på omslaget av den vetenskapliga tidskriften Energy & Environmental Science.

>

Spindlar äter mer insekter än människor äter kött

16 mars, 2017 - Lunds universitet

Spindlar runt om i världen äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter och hoppstjärtar varje år. Det kan jämföras med de 400 miljoner ton kött och fisk som jordens befolkning äter på ett år. Spindlarna hjälper på så vis till att reglera mängden skadeinsekter i såväl skogar som andra typer av landskap. Bakom den […]

>

B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

16 mars, 2017 - Uppsala universitet

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.

>

Optiskt fingeravtryck kan avslöja föroreningar i luften

15 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Det krävs mer effektiva sensorer för att kunna hitta utsläpp och föroreningar i vår miljö. Nu har Chalmersforskare visat att man med hjälp av avancerade och ultratunna nanosensorer kan påvisa olika typer av gaser i luften. Den nya metoden banar väg för framtidens miljösensorer. Resultaten publiceras idag i tidskriften Nature Communications.