Pressmeddelanden

Övergripande/ Övrigt

>

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

24 mars, 2017 - SLU

Vid SLU installeras i år nio nya professorer. Torsdag den 30 mars håller de sina installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om fisk, kött, mjölk och framtidsgrödor, om djursjukvård, och om mark och landskap. De kan även kan följas på webben.

>

LiU-professor får prestigefyllt anslag

23 mars, 2017 - Arbetsmiljöverket

Professor Eva Hemmungs Wirtén har fått klartecken till ett av Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag, ERC Advanced Grant. Hon får nära 22 miljoner kronor (2,3 miljoner euro) för fem års forskning om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen.

>

Nobelpristagare blir hedersdoktor

23 mars, 2017 - Linköpings universitet

Den japanske nobelpristagaren Hiroshi Amano är en av årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Han hedras tillsammans med Marie Rådbo, Sara Mohammad och Graham Hendry vid promotionshögtiden den 20 maj.

>

Forskare undersöker kulturmiljöns betydelse för människan

23 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Kulturmiljöns betydelse för människor runt Kinnekulle kommer nu att undersökas av forskare från Göteborgs universitet.

– Vi kommer att ta reda på vilka tankar, minnen och erfarenheter de boende knyter till olika platser i området, säger professor Ingegärd Eliasson.

1971 inrättade FN-organet Unesco programmet Man and Biosphere för att förbättra relationerna mellan människan och miljön. Sedan dess har närmare 700 så kallade biosfärområden etablerats runt om i världen och tanken är att de ska fungera som modellområden för hållbar utveckling. Ett av dessa är Vänerskärgården med Kinnekulle, som ligger i kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad.

– I den vetenskapliga litteraturen finns kritik mot att biosfärområdena framförallt är inriktade mot naturskydd och att de kulturella värdena i landskapet glöms bort. Det vill vi nu råda bot på, säger Ingegärd Eliasson, professor vid institutionen för kulturvård och ansvarig för studien.

>

Forskning för ökad inkludering av nyanlända ungdomar

23 mars, 2017 - Mälardalens högskola

Under våren har ett projekt om nyanlända barn och ungdomars integration dragit igång vid Mälardalens högskola (MDH). Projektet fokuserar på integrations- och jämställdhetsutveckling och hoppas kunna bidra till att skapa bättre förutsättningar för ungdomarnas inkludering i samhället.

>

Högskolan Kristianstad startar kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker

21 mars, 2017 - Högskolan Kristianstad

​Det råder stor brist på biomedicinsk analytiker. Samtidigt finns det personer med utländsk utbildning inte uppfyller kraven för svensk legitimation. På uppdrag av regeringen startar Högskolan Kristianstad en kompletteringsutbildning för biomedicinska analytiker med utländsk utbildning. Ansökan inför hösten är öppen mellan 15 mars och 18 april.

>

Ökat resande med tåg efter omstrukturering

20 mars, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Före 1988 hade SJ hand om både infrastruktur och trafik på järnväg. Därefter har omstruktureringar gjorts i flera steg, vilket lett till att vi i Sverige idag har en helt öppen marknad med ökande persontrafik och ökat resande. Branschen är dock beroende av stöd från staten.

>

Irma Arvidsson är årets mäklarstudent

17 mars, 2017 - Högskolan i Gävle

Irma Arvidsson är årets mäklarstudent.
Irma Arvidsson från Högskolan i Gävle korades till Årets Mäklarstudent 2017. Priset delas sedan 2011 ut av SkandiaMäklarna i samarbete med Universum.
– Det betyder jättemycket då det är ett tecken på att jag lyckats göra det avtryck jag vill hos människor, säger Irma Arvidsson.

>

Så kan sjuksköterskors arbetsvillkor förbättras

17 mars, 2017 - Mälardalens högskola

Välkom – Välfärdssektorns långsiktiga kompetensförsörjning – är ett forskningsprogram som bland annat undersöker personalomsättningen bland sjuksköterskor i Mälardalen. På tisdag 21 mars presenteras de resultat som forskarna har kommit fram till vid Mälardalens högskola (MDH) i Eskilstuna.