Pressmeddelanden

Teknikvetenskap

>

3D-bioprintade mänskliga broskceller går att inplantera

23 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Forskare från Sahlgrenska akademin och Chalmers har lyckats få broskceller från en människa att leva och växa i en djurmodell, med hjälp av 3D-bioprinting. Resultaten hjälper till att föra utvecklingen närmare en möjlig framtid där det går att hjälpa patienter att få nya kroppsdelar med 3D-bioprinting.

>

Organisk elektronik kan hämta kraft i väggurtaget

21 mars, 2017 - Linköpings universitet

Organiska ljusemitterande celler, LEC, och tryckt organisk elektronik kan kopplas till väggurtaget via en liten och billig organisk effektomvandlare, framtagen i ett forskningssamarbete mellan Linköpings och Umeå universitet.

>

VTI-utrustning exporteras till grannländer

21 mars, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

​Att kunna provta vägdamm är viktigt i arbetet för att minska halterna av farliga partiklar i vår omgivningsluft. Provtagning har gjorts under många år av VTI, men nu är flera länder intresserade av just VTI:s utrustning.

>

Molekylmotorer ska driva biologiska datorer

20 mars, 2017 - Lunds universitet

EU satsar sex miljoner euro på ett nytt forskningsprojekt som ska ta hjälp av biologin för att skapa en helt ny typ av dator – biologiska datorer – som ser ut att kunna bli betydligt kraftfullare än dagens. Projektet koordineras av Lunds universitet. Även Linnéuniversitetet och tre ytterligare universitet från Tyskland och Israel samt ett […]

>

Flytande solenergi – mer effektivt än någonsin

20 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

​Forskare på Chalmers har skapat en molekyl som effektivt kan lagra solenergi i flytande form. Den lagrade energin kan transporteras och sedan frigöras som värme när den behövs. Nu presenteras forskningen på omslaget av den vetenskapliga tidskriften Energy & Environmental Science.

>

Robotseminarium start för projekt om framtidens jobb

15 mars, 2017 - Institutet för Framtidsstudier

Vad väntar runt hörnet på jobbet och i vardagen med allt fler robotar, digitala tjänster och artificiell intelligens? Helt nya möjligheter öppnar sig som kan förändra samhället i grunden. På fredag börjar en seminarieserie som blir startskottet för en unik dialog och nya utställningar om automatisering och nya logiker. Seminarieserien arrangeras tillsammans med Arbetets museum och Tekniska museet.

>

Optiskt fingeravtryck kan avslöja föroreningar i luften

15 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Det krävs mer effektiva sensorer för att kunna hitta utsläpp och föroreningar i vår miljö. Nu har Chalmersforskare visat att man med hjälp av avancerade och ultratunna nanosensorer kan påvisa olika typer av gaser i luften. Den nya metoden banar väg för framtidens miljösensorer. Resultaten publiceras idag i tidskriften Nature Communications.

>

Starkare! Snabbare! Men bättre med ny teknik?

13 mars, 2017 - Umeå universitet

Teknikens framsteg sker med sällan skådad hastighet – samtidigt som teknikprylarna krymper och kommer allt närmare våra kroppar. De flätas samman med många delar av våra liv, men hamnar också mellan oss själva och upplevelsen av den fysiska miljön. Att använda teknikprylar i samband med olika former av extremsport leder till ett tudelat fokus och kan också bidra till riskfyllda scenarier.

>

Skövdeforskare disputerar och vill se fler robotar i jordbruket

10 mars, 2017 - Högskolan i Skövde

Inom industrin har robotar används i årtionden, många villaägare har robotar som tar hand om gräsklippningen. Nästa steg är att robotar sköter om våra åkrar. För att klara detta krävs ny teknik som att mäta robotens position, något som skulle kunna göras med kameror. Det visar Stefan Ericsons doktorsavhandling som han lägger fram vid disputationen fredagen den 24 mars på Högskolan i Skövde.