Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Ny insikt om dygnsrytmen ökar förståelsen för åldrandet

24 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Störningar i dygnsrytmen kan öka risken både för cancer och för att åldras för tidigt. Nu har forskare vid Göteborgs universitet påvisat en mekanism genom vilken ljuset kan påverka ett protein, peroxiredoxin, som visat sig viktigt för att de biologiska klockorna ska kunna fungera på rätt sätt.

>

Svår psoriasis drabbar främst män

24 mars, 2017 - Umeå universitet

Män är överrepresenterade i psoriasisbehandling, vilket länge lett forskare till att misstänka att den vanliga hudsjukdomen i större utsträckning drabbar män. En ny unik studie med 5 438 svenska psoriasispatienter visar att kvinnor har en statistiskt säkerställd lägre andel svår psoriasis jämfört med män. Studien publiceras nu i American Journal of Clinical Dermatology.

>

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

24 mars, 2017 - SLU

Vid SLU installeras i år nio nya professorer. Torsdag den 30 mars håller de sina installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om fisk, kött, mjölk och framtidsgrödor, om djursjukvård, och om mark och landskap. De kan även kan följas på webben.

>

Tuppar är schysstare mot sina släktingar

24 mars, 2017 - Linköpings universitet

Tuppar beter sig mindre aggressivt mot tuppar som de är släkt med jämfört med obesläktade konkurrenter i en parningssituation, enligt en studie från Linköpings universitet. Fyndet, som publiceras i tidskriften Behavioral Ecology, pekar på att tamhöns kan avgöra släktskap mellan djuren i en grupp och att det påverkar deras beteende.

>

Skövdedoktorand vill bidra till större förståelse av förbättringsarbete i vården

24 mars, 2017 - Högskolan i Skövde

Den traditionella professionella styrningen av vården är inte i samklang med den nyare managementinriktade styrningen. Det beror på olikheter i prioriteringar och värderingar. 7 april lägger Christian Gadolin på Högskolan i Skövde fram sin doktorsavhandling som han hoppas ska bidra till en ökad förståelse för det som gör att hälso- och sjukvården förblir rigid – trots en mängd förändringsförsök.

>

Nytt verktyg identifierar ursprungsceller i embryot

23 mars, 2017 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att identifiera de allra tidigaste stamcellerna hos mänskliga embryon. Dessa ursprungsceller antas ha stor potential att ersätta skadad vävnad i kroppen men har fram till nu varit svåra att särskilja från andra embryonala stamceller. Studien publiceras i den ansedda tidskriften Cell Stem Cell.

>

LiU-professor får prestigefyllt anslag

23 mars, 2017 - Arbetsmiljöverket

Professor Eva Hemmungs Wirtén har fått klartecken till ett av Europeiska forskningsrådets mest prestigefulla anslag, ERC Advanced Grant. Hon får nära 22 miljoner kronor (2,3 miljoner euro) för fem års forskning om patent som en del av den vetenskapliga infrastrukturen.

>

Nobelpristagare blir hedersdoktor

23 mars, 2017 - Linköpings universitet

Den japanske nobelpristagaren Hiroshi Amano är en av årets hedersdoktorer vid Linköpings universitet. Han hedras tillsammans med Marie Rådbo, Sara Mohammad och Graham Hendry vid promotionshögtiden den 20 maj.

>

Forskare undersöker kulturmiljöns betydelse för människan

23 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Kulturmiljöns betydelse för människor runt Kinnekulle kommer nu att undersökas av forskare från Göteborgs universitet.

– Vi kommer att ta reda på vilka tankar, minnen och erfarenheter de boende knyter till olika platser i området, säger professor Ingegärd Eliasson.

1971 inrättade FN-organet Unesco programmet Man and Biosphere för att förbättra relationerna mellan människan och miljön. Sedan dess har närmare 700 så kallade biosfärområden etablerats runt om i världen och tanken är att de ska fungera som modellområden för hållbar utveckling. Ett av dessa är Vänerskärgården med Kinnekulle, som ligger i kommunerna Lidköping, Götene och Mariestad.

– I den vetenskapliga litteraturen finns kritik mot att biosfärområdena framförallt är inriktade mot naturskydd och att de kulturella värdena i landskapet glöms bort. Det vill vi nu råda bot på, säger Ingegärd Eliasson, professor vid institutionen för kulturvård och ansvarig för studien.

>

Skolbarn utvecklar svenskan med musik

23 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Svenskämnet i skolan innehåller en spänning mellan att vara ett färdighetsämne och ett ämne där estetiska uttrycksformer ingår i språkarbetet. En avhandling från Göteborgs universitet visar att ett arbetssätt där svenska och musik kombineras kan förbättra elevers språkutveckling.