Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Pappersarbete minskar kunskaperna hos flera yrkesgrupper

17 februari, 2017 - Linnéuniversitetet

Ökad styrning via dokument och krav på dokumentation i arbetet har gjort att de mer erfarna riskerar att tappa sina kunskaper. Många professionella känner att de får mindre tid till att ägna sig åt sin kärnverksamhet då det administrativa arbetet ökar.

>

Halv miljon till demokratiprojekt i Ryssland

17 februari, 2017 - Högskolan Kristianstad

Nordiska ministerrådet ger närmare 640 000 kr till ett rysk-nordiskt forskningsprojekt för att studera bland annat medborgardialog och demokratisk samhällsstyrning. Projektet kommer att ledas från Kristianstad och norska Bodö.

>

Män med högre kognitiv förmåga bättre på att ta sin hjärtmedicin

17 februari, 2017 - Uppsala universitet

Efter en hjärtinfarkt är det viktigt att patienter tar läkemedel som sänker kolesterolnivåerna. En ny studie från forskare vid Uppsala och Umeå universitet publicerad i European Journal of Preventive Cardiology har funnit att generell kognitiv förmåga (intelligens) spelar roll för hur väl män tar sin ordinerade statin under både ett och två år efter hjärtinfarkten.

>

Prestigefull finansiering till Boråsforskare

17 februari, 2017 - Högskolan i Borås

I slutet av januari tilldelades Daniel Yar Hamidi finansiering inom ramen för Horisont 2020 och Marie Sklodowska-Curie Actions. – Vi sätter fingret på något viktigt. Företag i Europa har allt svårare att konkurrera med företag i andra delar av världen. Både arbetskraft och material är billigare i Asien och nya innovationer är A och O för att de små och medelstora företagen ska överleva.

>

Snabb ökning av resistenta tarmbakterier bland förskolebarn i Uppsala

17 februari, 2017 - Uppsala universitet

I en ny avhandling visar Johan Kaarme, barnläkare vid Akademiska sjukhuset och doktorand vid Uppsala universitet, på en mer än sexfaldig ökning av så kallade ESBL-bildande tarmbakterier bland friska förskolebarn i Uppsala mellan 2010 och 2016, från knappt 3 procent till omkring 20 procent av barnen. På flera av de ingående förskolorna förefaller även resistensen spridas mellan barnen.

>

Shoppingresorna ger en av klädernas största klimateffekter

17 februari, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Våra resor till klädbutikerna och antalet plagg vi köper är de viktigaste faktorerna om vi vill minska våra kläders miljöbelastning. Det visar en doktorsavhandling av Sandra Roos, som för första gången gör det möjligt att jämföra miljöpåverkan från helt olika typer av textilier i ett livscykelperspektiv.

>

Kulturell förståelse genom spel belönas med Högskolan i Skövdes mångfaldstipendium

17 februari, 2017 - Högskolan i Skövde

Christian Nyman Gomez, tidigare student på magisterprogrammet Serious Games, belönas med 2016 års mångfald¬stipendium vid Högskolan i Skövde. På onsdag, 22 februari, får han ta emot diplom och 5000 kr ur rektor Lars Niklassons hand. Samma dag berättar Christian mer om sitt vinnande examensarbete vid en lunchföreläsning på Högskolan.

>

Åldersförändring i gula fläcken – tidig hjälp kan ha stor betydelse

16 februari, 2017 - Lunds universitet

Mycket pekar på att tidiga insatser kan hjälpa fler att upprätthålla sin syn vid åldersförändringar i gula fläcken. Det framkommer i en stor studie från Lunds universitet och Svenska Makularegistret. Studien påvisade inte någon skillnad i behandlingseffekt vid jämförelse av ett godkänt läkemedel och ett billigare preparat som används av en del landsting och vårdgivare. […]

>

”Synd att VR-glasögon blev årets julklapp”

16 februari, 2017 - Lunds universitet

Enligt forskaren och VR-experten Mattias Wallergård står vi inför en VR-revolution när virtual reality nu närmar sig en mogen fas. Ungefär som smarttelefonen gjorde för ett par år sedan. Fast dagens billiga, massproducerade VR-glasögon ger han inte mycket för. – De glasögon som säljs till överkomligt pris och som nu finns i många hem, gör […]

>

Kopparkulor minskar miljöpåverkan vid älgjakt

16 februari, 2017 - SLU

En betydande mängd giftigt bly från blykulor deponeras i vävnaden hos skjutna älgar, vilket kan påverka både människors hälsa men också asätare som äter slaktrester. Genom att byta till kopparkulor, skulle jägare kunna eliminera en betydande källa till blyexponering hos människor och asätare, visar forskning från bl a Sveriges lantbruksuniversitet.