Forskningsfinansiären KK-stiftelsen beslutar att stödja Mittuniversitetet med 12 miljoner kronor för forskning kring hållbara förpackningsmaterial. Forskningen bedrivs vid forskningscentrum FSCN i samverkan med flera partnerföretag och universitet.

– Det känns mycket bra att KK-stiftelsen beviljar medel till dessa forskningsprojekt, säger Kaarlo Niskanen, forskningsledare vid FSCN Mittuniversitetet. Vi har sedan många år systematiskt utvecklat vårt samarbete med skogsindustrin. Detta nya forskningsprojekt är ett spännande steg mot hållbara förpackningar. Projektet kombinerar förnyelse för skogsindustri med lösningar för att fasa ut fossilmaterial.

Miljövänliga och effektiva system för hållbara förpackningsmaterial

KK-stiftelsen finansierar forskningsprojektet under fem år med totalt 12 miljoner kronor. Lärosätet har en internationellt mycket stark ställning inom processteknisk forskning på mekanisk massa. Forskningsprojektet består av fyra olika delprojekt.

– Dessa projekt bidrar till de långsiktiga målen för utveckling av nya, miljövänliga och hållbara förpackningsmaterial och vår målsättning är att ersätta plast med fiberbaserade material, säger Per Engstrand, professor och projektledare. Vi kommer att samarbeta med universiteten Quebec Trois Riviéres och British Columbia i Canada och Tennessee i USA. Ambitionen är att förbättra konkurrensfördelarna för fiberbaserade material jämfört med fossilbaserad plast.

– Kärnfrågan i projekten är att kombinera ett lättviktsbaserat fibernät med stark fiber-vidhäftning för att producera kartongmaterial med bättre egenskaper än dagens förpackningskartong. Grundtanken är att maximalt dra nytta av den naturliga styvheten hos träfibrerna och öka hållfasthetsegenskaper genom att förbättra ytegenskaperna för fibrer. Hög bulk är den avgörande faktorn som styr styvhet i förpackningen, säger Per Engstrand.

BillerudKorsnäs, Valmet och PulpEye är partnerföretag i forskningsprojekten. Tillsammans bidrar de med lika stora finansiella medel som KK-stiftelsen till forskningsprojekten.

– Inom BillerudKorsnäs har vi en hög ambitionsnivå i att utveckla och förbättra våra kartongprodukter och produktionsprocesser, säger Henrik Edlund, projektledare R&D BillerudKorsnäs. För att kunna förbättra och erhålla önskade massaegenskaper för fiberråvaran i kartongens mittskikt ser vi det som nödvändigt att öka kunskapen och den grundläggande förståelsen om fiberbearbetning i CTMP-processen. Ett sådant R&D-arbete med stark forskningsprägel och ett behov av expertkunskaper inom flera olika områden genomförs med fördel i samarbete med såväl leverantörer av maskin- och mätutrustning inom industrin som med högre lärosäten. Den kompetens och erfarenhet som FSCN har inom forskning kring mekanisk massatillverkning har varit avgörande för BillerudKorsnäs i valet av samarbetspartner. Vi har stora förväntningar på detta gemensamma forskningsprojekt och går in i samarbetet med en förhoppning om att resultaten kommer bidra till vår strävan att utveckla och tillverka hållbara förpackningsmaterial. 

Mittuniversitetet erbjuder ett brett utbildningsutbud där flexibelt och arbetslivsanknutet lärande är ledord för utbildningen. Mittuniversitetet har cirka 16 000 studenter med campus i Härnösand, Sundsvall och Östersund.

Forskningen inriktas mot strategiska områden där forskning av hög internationell kvalitet kan bedrivas och där en stark forskning svarar mot regionens eller det övriga samhällets behov.

Presskontakt:
Kicki Strandh
Telefon:
060-14 88 14
Mobil:
070-346 59 87
Epost:
kicki.strandh@miun.se
Presskontakt:
Johan Landin
Telefon:
070-389 77 72
Mobil:
063-16 57 72
Epost:
johan.landin@miun.se
Presskontakt:
Krister Holm
Telefon:
063-165716
Mobil:
070-4847108
Epost:
krister.holm@miun.se