En viktig del av BTH:s forskning handlar om att skapa effektiva system för analys av stora datamängder, så kallad ”big data”. Under två dagar har forskare och företag träffats för att diskutera forskning inom området, framtida utmaningar och samarbeten. Media är välkommen att träffa BTH och övriga som medverkat.

”Big data” är ett område som har stor betydelse i dagens samhälle med tanke på i vilken utsträckning vi är beroende av datorer och fungerande mjukvara. Mängden data som samlas in har de senaste åren ökat explosionsartat. Allt fler företag fäster sensorer på sina produkter som ständigt samlar in data och vi människor interagerar allt mer digitalt samtidigt som vi väljer att registrera allt från hur vi äter och sover till hur vi rör på oss. ”Big data” och ”data science” handlar om att behandla, analysera och slutligen utvinna kunskap från dessa stora mängder av komplex data.

Vid BTH finns forskare som fokuserar på att skapa resurseffektiva system för analys av stora datamängder och hur man kan utvinna värde ur den stora mängden data som skapas. Forskningen bedrivs primärt i ett sexårigt projekt som finansieras av KK-stiftelsen och som genomförs i samarbete med nio företag, bland annat Ericsson, Telenor och Sony Mobile Communications.

BTH har även beslutat att starta Sveriges första civilingenjörsutbildning inom ”data science” vilken startar hösten 2018 och där företagssamarbetet är en central del.

Media är välkommen att träffa de ansvariga forskarna, Håkan Grahn och Niklas Lavesson, Magnus Forsbrand, Blue Science Park samt företagsrepresentanter, bland andra Jim Rasmusson, Sony Mobile Communications.

Dag: Torsdagen den 8 september
Tid: Kl 13:00
Plats: Utsikten, samling i receptionen, hus A, BTH, Karlskrona

För mer information kontakta Margareta Ahlström, via telefon: 0455-38 50 91 eller via e-post: margareta.ahlstrom@bth.seSe även www.bth.se

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se