Sedan Decemberöverenskommelsen kom till är den ett ständigt återkommande ämne i den offentliga debatten. Vad var det egentligen som gav upphov till den? Är den demokratisk? Var det politiskt klokt av de inblandade att ingå i den? Kommer den att spricka? Välkommen till ett seminarium som erbjuder ett tillfälle att fördjupa denna debatt.

Den 3 december 2014 förlorade regeringen budgetomröstningen i Sveriges riksdag. Alliansens budgetförslag antogs med hjälp av Alliansens och Sverigedemokraternas röster. Den resulterande regeringskrisen och det aviserade extravalet under våren avvärjdes den 27 december genom den så kallade Decemberöverenskommelsen. Denna överenskommelse mellan regerings- och Allianspartierna ska under de närmaste åtta åren säkerställa att det regeringsalternativ som är störst får sin statsminister vald och sin budget antagen i riksdagen. Decemberöverenskommelsen tillämpas första gången när regeringen lägger fram vårpropositionen den 15 april 2015.

Medverkande:
Sverker Gustavsson, professor emeritus i statskunskap

Torbjörn Tännsjö, professor i praktisk filosofi
Sanna Rayman, ledarskribent på Svenska Dagbladet

Daniel Suhonen, chef för tankesmedjan Katalys

Tid: Måndag 20 april, kl. 10:00–12:00, fika finns från kl. 09:30.
Plats:
Seminariet hålls i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

Anmäl dig för att försäkra dig om en plats

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Mobil:
070-604 58 55
Epost:
erika.karlsson@iffs.se