Moudud Alam, som undervisar i statistik vid Högskolan Dalarna, disputerar vid Örebro universitet med avhandlingen Feasible computation of the generalized linear mixed models with application to credit risk modelling.

Tid: Tisdagen den 21 december, kl 15.15

Plats: Hörsal M, Örebro universitet, Örebro

Moudud Alam har i sitt avhandlingsarbete tagit som utgångspunkt tillkortakommanden i dagens statistiska modeller när det gäller att modellera bedömningen av kreditrisker på grundval av mycket stora datamängder. Han har tagit fram beräkningsmetoder och visat att dessa klarar av att hantera ett stort material. Med de två nya tekniker för skattning som han har utvecklat går det att klara detta med rimlig precision.

Med Moudud Alams metodutveckling är det möjligt att modellera det beroende som finns mellan olika företagskrediter inom och mellan näringsgrenar och bedöma vilken effekt detta beroende kan ha på kreditförlusternas storlek och hur stor sannolikheten är för att förluster uppstår och fortplantar sig till andra företag.
Arbetet är en del i ett långvarigt forskningssamarbete, under benämningen credit risk modelling, mellan Riksbanken och Högskolan Dalarna.

Kontakt: Moudud Alam, telefon 023-77 88 54, maa@du.se

Pressbild: Högupplöst bild finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost