Tid: tisdagen den 21 december, kl 13.15
Plats: Hörsal BIO, Forumhuset, Örebro universitet, Örebro
Opponent är Astri Muren, docent i nationalekonomi vid Stockholms universitet

Sara Arvidsson har examen från magisterprogrammet i ekonomi vid Högskolan Dalarna och är knuten till Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI i Borlänge. Hon ingår i den gemensamma forskningsmiljön för Högskolan Dalarna och VTI.

Sara Arvidsson har undersökt trafikförsäkringsmarknaden och möjligheterna att skapa incitament för ökad trafiksäkerhet. Hon har studerat hur fordonsförsäkringsmarknaden påverkas av försäkringsbolagens schablonprissättning av risk. Hon har även studerat om man via fordonens försäkringskontrakt kan få människor att köra säkrare.

Eftersom trafikolyckor är ett stort folkhälsoproblem som orsakar både mänskligt och ekonomiskt lidande är det viktigt att studera alternativa åtgärder för att minska antalet olyckor.

-Att skapa en morot till att spara pengar genom att köra på ett trafiksäkert sätt kan ses som en långsiktig åtgärd till att minska antalet olyckor, säger Sara Arvidsson.

Sara Arvidssons forskning bidrar till att öka kunskapen om vilken roll förseelser och lagföringar för olika typer av trafikbrott spelar för vållande i olika typer av olyckor. Ökad kunskap om hur risk identifieras och minskas är något som ökar samhällsnyttan eftersom det bidrar till att reducera antalet olyckor och konsekvenserna av de olyckor som trots allt inträffar.

Kontakt
Sara Arvidsson, telefon 0243-44 68 65, sara.arvidsson@vti.se
Högupplöst bild finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost [Ref 1]