Lars Petterson säger detta som huvudhandledare till den första i kullen som kommer att försvara sin licentiatuppsats, vilket sker den 28 januari. Förste man ut är Mikael Berg som är lärare i vid Högbergsskolan i Ludvika, en av skolorna som ingår i Västerbergslagens utbildningscentrum. Övriga i gruppen, totalt 14 lärare, väntar på sin tur under våren.

Forskarskolan har inneburit att lärare inom ramen för sin tjänst har fått genomföra forskarutbildning fram till en färdig licentiatexamen under två och ett halvt år samtidigt som de har fortsatt att undervisa hemma på sin egen skola med nedsatt undervisningsskyldighet. Staten har finansierat satsningen med 60 % av lärarlönen. Och satsningen har varit populär. Inte mindre än 60 sökande hoppades få en av de eftertraktade 15 platserna.

– Intressant och glädjande är att en del kommuner har sett detta som en bra möjlighet att under en tillfällig nedgång i elevantalet satsa på kompetensutveckling av befintliga, duktiga lärare, säger Lars Petterson.

Mikael Berg kommer närmast att gå vidare i sin forskarutbildning till doktorsexamen, vilket han gör som doktorand på halvtid vid Högskolan Dalarna under fyra år framöver. Därtill kommer han att undervisa och arbeta med didaktisk skolutveckling i Ludvika. Hans licentiatuppsats har titeln Historielärares berättelser. Ämnesbiografi och ämnesförståelse hos gymnasielärare i historia. Licentiatseminariet äger rum den 28 januari kl 11.00 i Högbergsskolan, Hus A, Bergsgatan 17, Ludvika.

Foto
Högupplöst pressbild på Lars Petterson finns för nedladdning på www.du.se/hogupplost [Ref 1]

Kontakt
Lars Petterson tel: 070-515 82 27, e-post: lpe@du.se
Mikael Berg tel: 073-523 02 34, e-post: mikael.berg@vbu.ludvika.se, mbg@du.se