AAAS årliga möte är världens största vetenskapskonferens som samlar flera tusen forskare, journalister och beslutsfattare i ett tvärvetenskapligt idéutbyte och presentation av spjutspetsforskning.

Expertsvar vill genom resebidragen göra det möjligt för fler journalister att bevaka forskningsfronten och stärka forskningsbevakningen i svenska medier.

Bakom medietjänsten Expertsvar står Sveriges alla universitet, de flesta högskolor och flera forskningsinstitut tillsammans med Vetenskapsrådet och andra forskningsfinansiärer.

Senast den 30 november ska ansökan ha inkommit till Vetenskapsrådet. Beslut om utdelning meddelas under december och namnen publiceras på www.expertsvar.se samt på www.vr.se.

För att ansöka behöver du logga in på www.expertsvar.se. Där hittar du all information som behövs. Om du inte är medlem på Expertsvar ansöker du via www.expertsvar.se

Läs mer om AAAS 2013 http://www.aaas.org/meetings/2013/
Information om hur du ansöker hittar du på Expertsvar

Kontaktperson:
Gustav Löfgren
08-546 44 121
glo@vr.se