De fem som beviljats resebidrag är:

Maria Alåsen, Östra Småland, Borgholm
Ylva Carlqvist Warnborg, Frilans/radio, Skara
Marcus Hansson, Frilans/radio, Uppsala
Anita E Shum, Frilans/fackpress, Stockholm
Mats Utbult, Frilans/fackpress, Stockholm

Vartannat år arrangerar organisationen Euroscience den vetenskapliga konferensen Euroscience Open Forum (ESOF). Konferensen är ett möte för forskare, journalister och andra som är intresserade av dialog och debatt kring forskning. Bland annat presenterar forskare sina senaste rön.

Genom resebidragen vill medietjänsten Expertsvar stärka intresset för forskningsbevakning i svenska medier.

Urvalet sker i samverkan mellan redaktionen på Expertsvar, SFVJ, Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik och SSM, Sällskapet Svenska Medicinjournalister.

Till årets utlysning inkom 40 ansökningar.

Om ESOF2010:
http://www.esof2010.org

Eventuella frågor besvaras av Gustav Löfgren, tel 08-546 44 121, e-post: glo@vr.se