De fem som beviljats resebidrag är:

Andreas Ekström, Sydsvenskan, Lund

Tomas Lindblad, Frilans/SR/tidskrifter, Göteborg

Julia Lundberg, Frilans/SR, Stockholm

Helena Mirsch, Vårdfokus, Norrköping

Lotta Skoglund, Frilans/Svt/UR, Stockholm

Genom resebidragen vill medietjänsten Expertsvar stärka intresset för bevakning av internationell forskning i svenska medier.

Till årets utlysning inkom 42 ansökningar. Urvalet har skett i samverkan mellan redaktionen på Expertsvar, SFVJ, Svenska föreningen för vetenskapsjournalistik och SSM, Sällskapet Svenska Medicinjournalister.

Eventuella frågor besvaras av Gustav Löfgren, tel 08-546 44 121, e-post: glo@vr.se