Blekinge Tekniska Högskola, BTH, samarbetar med Volvo Cars i Olofström sedan drygt ett år tillbaka för att ta fram metoder som gör att Volvo kan ta fram lättare, bättre och billigare pressverktyg vilket ökar deras konkurrenskraft. Media är välkommen att träffa företrädare för Volvo Cars och BTH.

Samarbetsprojektet mellan Volvo Cars i Olofström och BTH har pågått sedan september 2015. Målet med projektet är att utveckla nya metoder för att räkna på pressar och pressverktyg där syftet är att optimera och förbättra nya pressverktyg. Detta kommer att leda till minskad ledtid samtidigt som det blir möjligt att tillverka lättare, bättre och billigare pressverktyg. Detta är av vikt inom bilindustrin då framtagning av pressverktyg är en lång och dyr process i varje bilprojekt. I slutändan gör detta att Volvo kan öka sin konkurrenskraft.

Från och med januari 2017 är projektet en del i ett större treårigt FFI-projekt på Vinnova. FFI är ett samarbete mellan staten och fordonsindustrin om att gemensamt finansiera olika forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter.

Onsdagen den 7 december träffas projektets styrgrupp på BTH och media är välkommen att träffa representanterna enligt nedan.

Vid pressträffen medverkar Johan Pilthammar, industridoktorand Volvo Cars, Sharon Kao-Walter, professor i maskinteknik vid BTH, Mats Sigvant industriell handledare på Volvo Cars, Anna Davidsson, forskningsledare Volvo Cars samt Tobias Larsson, professor och dekan vid fakulteten för teknikvetenskaper på BTH.

Dag: Onsdagen den 7 december
Tid: Kl 13:00
Plats: Samling i BTH:s reception, hus A, Campus Gräsvik, Karlskrona.

Välkommen!

För mer information, kontakta Margareta Ahlström, via e-post: margareta.ahlstrom@bth.seeller via telefon: 0455-38 50 91.

Blekinge Tekniska Högskola, BTH, är en av Sveriges tydligast profilerade högskolor där tillämpad IT och innovation för hållbar tillväxt står i fokus. BTH startade 1989 och har idag drygt 6 000 studenter och cirka 500 anställda.

BTH är idag bland de sex bästa i världen inom programvaruteknik och hållbar utveckling.

Något som kännetecknar BTH är det nära samarbetet med näringsliv och samhälle vilket genomsyrar utbildning och forskning på såväl regional, nationell som internationell nivå.

BTH fick 1999 rätt att ge doktorsexamen inom teknik och vi bedriver idag forskarutbildning inom områdena IT med tillämpningar respektive Planering och management. Forskning utgör en tredjedal av vår verksamhet.

Vårt huvudcampus ligger i Karlskrona där verksamheten inryms i nya lokaler med havet som närmaste granne. BTH har även ett campus i Karlshamn.

Besök oss gärna på www.bth.se

Presskontakt:
Margareta Ahlström
Telefon:
0455-38 50 91
Mobil:
+46 455 38 50 91
Epost:
margareta.ahlstrom@bth.se