Forte finns på plats under Almedalsveckan med fyra seminarier. Seminarierna tar upp frågor som den ökade psykiska ohälsan bland vuxna och ungdomar och vad forskningen säger om åtgärder samt hur vi bäst stimulerar äldreforskning och skapar förutsättningar för att vara kvar i arbetslivet även i hög ålder.

29 juni kl 11:00-11:45 Nästan var fjärde svensk är 65 plus, tas deras kompetens tillvara?

Snart är var fjärde svensk över 65 år. Forskarna vet vilka faktorer som bidrar till att äldre kan vara kvar i arbetslivet även i hög ålder, och om det finns förutsättningar för att vi kan behålla vårt minne och intellekt trots hög ålder. Seminariet är en del av SAMspråk då forskare, politiker och andra beslutsfattare samtalar om forskning och samhällsfrågor. Kolla även in: det fullständiga programet för SAMspråk.

30 juni 2014 kl. 13:00-14:30 Riskfaktorer och friskfaktorer – om psykisk ohälsa, arbetsliv och sjukfrånvaro

Psykisk ohälsa är en av de största orsakerna till långtidssjukskrivningar. Vilka samband finns för kvinnor och män mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning? Vilka är riskfaktorerna och vad säger forskningen om åtgärder för återgång i arbete efter sjukskrivning pga. psykisk ohälsa?

30 juni 2014 kl. 16:30-17:30 Hur stimulerar vi bäst svensk äldreforskning i en värld med allt fler äldre?

Under senare år har det funnits en politisk vilja över blockgränserna att stimulera forskning om äldre i Sverige. Satsningar har också gjorts för att stimulera denna forskning. Har de gjorts på rätt sätt? Vad vill man med satsningarna? Har de gett några resultat? Har de gått till rätt saker?

1 juli 2014 kl. 8:00-9:15 Sjuk i skolan, frisk i arbetslivet – hur kan unga med psykisk ohälsa få ett hållbart arbetsliv?

Vilka förutsättningar får ungdomar som under skolåren drabbas av psykisk ohälsa att ta sig vidare i vuxenlivet? Vilka åtgärder behövs för dem under skoltiden och hur kan vi öka deras möjligheter att komma ut i arbetslivet på ett långsiktigt och hållbart sätt? Vad säger forskningen?

Mer om Fortes övriga medverkan

 

Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd, finansierar och initierar forskning för att främja människors hälsa, arbetsliv och välfärd.  Andra centrala delar av Fortes verksamhet är analys och utvärdering, arbete för ökat nationellt och internationellt utbyte och kommunikation.

 

 

Presskontakt:

Annie Rosell

Telefon:

08-775 40 96

Mobil:

070-648 85 71