Kemister och molekylärbiologer vid Umeå universitet har i en tvärvetenskaplig studie gjort en oväntad upptäckt inom infektionsbiologi. Forskarteamet visar att två proteiner som binder till varandra sänker hastigheten på en kemisk reaktion som är central för sjukdomsförlopp hos bakterien Yersinia pseudotuberculosis. Resultatet är publicerat i tidskriften Journal of Biological Chemistry.

– Upptäckten banar väg för nya insikter inom reglering av bakteriell virulens. Resultatet betyder att vi har fått en ny möjlighet att studera den sjukdomsframkallande förmågan hos bakterier, säger Magnus Wolf-Watz, forskare på Kemiska institutionen, som har lett studien tillsammans med Hans Wolf-Watz, professor vid Institutionen för molekylärbiologi.

Yersinia pseudotuberculosis och många andra bakterier infekterar oss människor genom att injicera gifter, så kallade effektorproteiner, genom en nålliknande organell som kallas för injektisomen. Det har sedan tidigare varit känt att proteinet YscU har en viktig roll i regleringen av transport av effektorproteiner. YscU är speciellt och kan klyva sig självt i två delar, den ena delen kommer som en följd av detta att transporteras ut genom injektisomen.

Genom att kombinera biologiska experiment med studier på atomnivå upptäckte forskargruppen att ett annat protein, YscP, binder till YscU och reglerar dess självklyvning. När proteinerna band till varandra så gick självklyningen mycket långsammare.

– Kemin bakom självklyvningen kyldes ned av interaktionen och reaktionen gick sålunda mycket långsammare. Resultatet exemplifierar att biologi och kemi nästan alltid går hand i hand. Detta är ett stort steg framåt som ger oss nya möjligheter att studera regleringen av sjukdomsprocessen, säger Hans Wolf-Watz.

Studierna på atomnivå gjordes med kärnmagnetisk resonansspektroskopi och utfördes på Kemiska institutionen vid NMR for life-plattformen som är Sveriges nationella infrastruktur för NMR.

– Faktum är att den initiala investering som Kempestiftelserna gjorde för att finansiera ett NMR-instrument banade väg för finansiering både från Wallenbergstiftelserna och SciLifeLab. Även protein expertise-plattformen hos oss var av betydelse för att forskningsprojektet skulle kunna genomföras, säger Magnus Wolf-Watz.

Läs mer om NMR-plattformen vid Umeå universitet

http://www.kbc.umu.se/english/nmr/

Faktaruta

Yersinia pseudotuberculosis är en bakterie som är en nära släkting till Yersinia pestis som orsakade digerdöden i Europa på 1300-talet.Yersinia pseudotuberculosis använder samma mekanism som Y. pestis för att kolonisera värdorganismer och är en därmed en viktig modellorganism för generella studier av bakteriell virulens.

Originalpublikation:

Ho, O. et al: Characterization of the Ruler Protein Interaction Interface on the Substrate Specificity Switch Protein in the Yersinia Type III Secretion System. J Biol Chem DOI: 10.1074/jbc.M116.770255

http://www.jbc.org/content/292/8/3299.abstract?sid=8c6e2f0c-f3f2-4a16-a24f-e213bf169f77

För mer information, kontakta gärna:

Magnus Wolf-Watz, Kemiska institutionen
Telefon: 090-786 7690
E-post: magnus.wolf-watz@umu.se

Hans Wolf-Watz, Institutionen för molekylärbiologi
Telefon: 090-785 25 30
E-post: hans.wolf-watz@umu.se

Pressbilder för nedladdning. Foto: Mattias Pettersson

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Ingrid Söderbergh
Telefon:
090-786 58 78
Mobil:
070-60 40 334
Epost:
ingrid.soderbergh@adm.umu.se