Riksbankens Jubileumsfond (RJ) har utsett fyra nya Flexit-forskare. Under tre år forskar de inom organisationer som är i behov av forskning.

De nya Flexit-forskarna blir anställda som in-houseforskare vid Forskning och utveckling i Sörmland, Leanlink, råd & stöd i Linköpings kommun, Stadsdelsförvaltningen Angered samt Turistrådet västsverige. Forskarna är Stina Hansson, Kristina Lindström och Pia Nykänen vid Göteborgs universitet samt Katarina Wetter-Edman vid Örebro universitet.

RJ har ytterligare en gång satsat på att föra samman forskare inom humaniora och samhällsvetenskap med näringsliv, offentlig sektor och civilsamhället. Genom att utlysa forskartjänster i samarbete med företag och organisationer vill RJ förbättra samverkan och förståelsen för vad forskarna kan tillföra övriga samhällssektorer.

– Samhället utanför akademien sitter på en stor mängd kunskap och information som för forskare kan ta väldigt lång tid att införskaffa, och i vissa fall vara svår att få tillgång till. Det är också viktigt att visa vad forskarna kan göra med denna kunskap och vad deras kompetens tillför organisationer och företag, säger Maria Wikse, ansvarig för Flexit-satsningen på RJ.

Årets satsning är den sjätte i raden inom Flexit. Organisationerna har definierat frågor som de vill få hjälp av forskare att besvara, till exempel ”Hur utvecklar man på bästa sätt en organisation som kombinerar kundens/brukarens erfarenheter och önskemål med forskningsresultat och professionell expertis?”, och ”Hur kan lokala myndigheter agera för att på ett hållbart sätt inkludera och involvera civilsamhället i bred bemärkelse?”

RJ vill även påverka meriteringssystemet så att lärosäten i högre grad värderar erfarenheter från företagsvärlden, och vice versa.

– Forskningen är en del av samhället och vi vill visa att det finns alternativa karriärmöjligheter för forskare inom humaniora och samhällsvetenskap, utanför den akademiska världen, säger Maria Wikse.

Flexit är öppet för alla forskare inom humaniora och samhällsvetenskap och ger finansiering för tre års forskning. Forskaren är anställd två år på företaget/organisationen och sedan ett år på en akademisk institution.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Jenny Björkman
Telefon:
08 506 26 433
Mobil:
08 506 26 400
Epost:
jenny.bjorkman@rj.se