Peter Holmblad, lektor i arkeologi vid institutionen för idé och samhällsstudier, har tilldelats Humanistiska fakultetens pedagogiska pris för 2017.

Motivering: För att med begränsade resurser moderniserat och aktualiserat arkeologiundervisningen i Umeå. Med bred ämneskunskap och pedagogisk skicklighet engageras studenter med en tydlig metodisk och teoretisk förankring.

Peter Holmblad är en kunnig och uppskattad föreläsare, något både studenter så väl som kollegor vittnar om. Han har konsekvent realiserat idéer och insikter han fått via de pedagogiska kurser han tillägnat sig efter sin disputation och håller sig väl bevandrad med de administrativa krav som ställs på en samtida universitetslektor.

Han har tillfört nya pedagogiska grepp inom traditionell arkeologisk undervisning; både vad gäller digitala inslag inom GIS och karthantering så väl som införande av laborationer med fyndmaterial i centrum; hur dessa hanteras, kvantifieras och analyseras.

Han har lyckats förmedla arkeologins komplexa tvärvetenskaplighet med starka inslag av naturvetenskap till humaniorastudenter och han har utvecklat kurskomponenter som ger studenter tillfälle att få insyn i den samverkan som knyter universitetet till arbetsmarknader för arkeologer.

Peter Holmblad har under flera år dragit ett tungt lass inom grundutbildningen inom Arkeologiämnet, men har samtidigt förmått att förnya inslagen i undervisningen, både vad gäller pedagogik som att hålla ämnet i fronten av kunskapsläget.

Humanistiska fakultetens pedagogiska pris består av diplom och en prissumma på 30 000 kronor. Priset delas ut vid universitetets vårpromotion 20 maj 2017.

Pressbild

Kontakt:

Peter Holmblad, peter.holmblad@umu.se, tel. 090-786 79 19

Umeå universitet
Umeå universitet är ett av Sveriges största lärosäten med drygt 32 000 studenter och 4300 anställda. Här finns internationellt väletablerad forskning och en stor mångfald av utbildningar. Vårt campus utgör en inspirerande miljö som inbjuder till gränsöverskridande möten – mellan studenter, forskare, lärare och externa parter. Genom samverkan med andra samhällsaktörer bidrar vi till utveckling och stärker kvaliteten i forskning och utbildning.

Presskontakt:
Per Melander
Telefon:
090-786 93 79
Epost:
per.melander@adm.umu.se