[PRESSMEDDELANDE 2016-10-07]  Idag invigs Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine i Hongkong. Centret är Karolinska Institutets första egna etablering utomlands. Här kommer forskare från hela världen att kunna bedriva forskning inom regenerativ medicin med sikte på att i framtiden kunna ersätta skadad eller förlorad vävnad. Genom att etablera sig i Hongkong förstärker Karolinska Institutet, KI, sin forskning inom regenerativ medicin.

Genom att etablera sig i Hongkong förstärker Karolinska Institutet, KI, sin forskning inom regenerativ medicin.

– Det här är ett naturligt steg för KI, som har ambitionen att fortsatt vara ett internationellt ledande universitet inom medicinsk forskning. Hongkong är ett globalt nav för forskning och innovation och här finns unika möjligheter till samarbeten och utbyte av kunskap. Genom att finnas på plats hoppas vi kunna ta ett stort kliv framåt inom ett framtidsområde som kan få stor betydelse för människors hälsa, säger Karin Dahlman-Wright, vikarierande rektor KI.

Ming Wai Lau Centre for Reparative Medicine kommer att bestå av två noder, en i Stockholm och en i Hongkong. Under KI:s ledning ska centret bedriva grundforskning med hjälp av teknologier som är relevanta för regenerativ medicin. Målet är bland annat att utveckla ny kunskap samt verktyg för att kunna reparera skadad eller förlorad vävnad.

– Vi tror att personer som är duktiga inom det här området lockas av etableringen. Forskning i dag handlar mycket om samarbeten, speciellt för nybildade grupper. En stor del av den bästa stamcellsforskningen görs i Asien och där vill KI vara med, säger Ola Hermanson, vetenskaplig föreståndare för det nya centrumet och forskare vid institutionen för neurovetenskap.

Verksamheten är helt finansierad av en donation från den Hongkongbaserade affärsmannen Ming Wai Lau.

 

För mer information, kontakta presstjänsten
Tel: 08-524 860 77
E-post: pressinfo@ki.se

 

Karolinska Institutet är ett av världens ledande medicinska universitet med visionen att på ett avgörande sätt bidra till att förbättra människors hälsa. I Sverige står Karolinska Institutet för drygt 40 procent av den medicinska akademiska forskningen och har det största utbudet av medicinska utbildningar. Varje år utser Nobelförsamlingen vid Karolinska Institutet mottagare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. 

Presskontakt:

pressinfo@ki.se

Telefon:

08-524 860 77

Mobil:

fast telefon kopplas om