Förra veckan beslutade Stiftelsen för kunskaps- och kompetensutveckling (KK-stiftelsen) att gå in med sammanlagt 40 miljoner kronor i olika forsknings- och utbildningsaktiviteter vid Jönköping University. Det är en rekordstor satsning som är mycket positiv för högskolan.

– Det här är verkligen glädjande för Jönköping University. Speciellt roligt är det att det är flera fackhögskolor som får ta del av den här satsningen. Det är också ett positivt besked för regionens näringsliv, eftersom alla aktiviteter som får del av de här medlen bygger på en nära samverkan med näringslivet, säger Mats Jägstam, vicerektor vid Jönköping University.

Den absolut största delen av satsningen sker inom Jönköping Universitys nya forskningsprofil Kunskapsintensiv produktframtagning, som är en så kallad KK-miljö. Där har nu KK-stiftelsen godkänt fem nya forskningsprojekt och en professur inom polymerteknik.

– Vi har arbetat intensivt under hela hösten med att upprätta en första verksamhetsplan för profilen, och är mycket nöjda med att den har blivit godkänd. Nu ser vi fram emot nästa fas då vi bland annat kommer att starta upp forskningsprojekten tillsammans med de medverkande företagen, säger Magnus Granström, programchef för KK-miljön.

I de godkända forskningsprojekten kommer sammanlagt runt 15 företag vara involverade. Fagerhult, Combitech, Uddeholm och Comptech är några av dem. Flera av projekten ligger inom logistikområdet, men även produktion och produktutveckling finns med. Varje projekt kommer att löpa under tre år.

Utöver aktiviteterna inom den nya profilen har KK-stiftelsen också godkänt en andra fas av företagsforskarskolan ProWood samt ytterligare två forskningsprojekt vid Jönköping University – ett vid Hälsohögskolan och ett vid Jönköping International Business School (JIBS). Detta ger en total satsning på över 40 miljoner kronor på Jönköping University, vilket är den i särklass största summan högskolan fått av KK-stiftelsen.

För mer information, välkommen att kontakta någon av följande personer:

Mats Jägstam, vicerektor vid Jönköping University, tel. 036-10 15 40, mejladress mats.jagstam@ju.se

Magnus Granström, programchef för KK-miljön, tel. 036-10 15 82, mejladress magnus.granstrom@ju.se

Jönköping University är en stiftelsehögskola med tydligt profilerad verksamhet som präglas av entreprenörsanda, internationalisering och samverkan med näringsliv och samhälle. Utbildning och forskning bedrivs inom fyra fackhögskolor: Hälsohögskolan, Högskolan för lärande och kommunikation, Jönköping International Business School och Tekniska Högskolan. Högskolan har cirka 10 000 registrerade studenter, 732 anställda och omsätter 872 mnkr.