Att mota klimatförändringarna kräver stora omställningar bland annat i konsumtionsmönster och matproduktion. Men kan vi förvänta oss att detta sker när klimatavtalet i Paris förutsätter att länder frivilligt ska höja sina ambitioner? Välkommen till ett seminarium där dagens trender i internationell klimatpolitik diskuteras med forskarna Johan Rockström, Åsa Persson och Göran Duus-Otterström.

Förra årets klimatmöte har äntligen givit oss ett avtal om att förhindra klimatförändringarna och deras effekter som samlar alla världens länder. Men Parisavtalet väcker också frågor. Istället för att sätta ett tak för och fördela det totala utsläppsutrymmet har man gått över till ett system där varje land sätter upp sina egna utsläppsmål vilka granskas efter en femårsperiod. Hur det går för klimatet beror alltså på om världens länder frivilligt höjer sina klimatambitioner.

Men kan de nödvändiga förändringarna av exempelvis energiförsörjning, matproduktion, konsumtionsmönster och förvaltning av ekosystem förväntas ske inom ramen för Parisavtalet? Vilka knäckfrågor väcker detta avtal för det internationella klimatsamarbetet? Och hur bör ett land som Sverige agera?

Medverkande:
Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre
Åsa Persson, Stockholm Environment Institute
Göran Duus-Otterström, Institutet för framtidsstudier
Gustaf Arrhenius, vd för Institutet för framtidsstudier (moderator)

Tid: Tisdag 5 april, kl. 08.30–10.00 med enklare frukost från kl. 08.00
Plats: Institutet för framtidsstudier, Holländargatan 13 i Stockholm

Vänligen anmäl dig för att försäkra dig om en plats!

Seminariet arrangeras av Institutet för framtidsstudier Stockholm Resilience Centre och regeringens vetenskapliga råd för hållbar utveckling.

 

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Mobil:
070-604 58 55
Epost:
erika.karlsson@iffs.se