Vad händer inom svensk köttforskning och vart vill vi i framtiden? Hur skulle vi kunna formera oss i relation till exempelvis den nya livsmedelsstrategin och framtidens proteinutmaning? Forskare och näringsliv samlas för att dryfta framtidens möjligheter och utmaningar inom svensk köttnäring.

Enligt Jordbruksverket äter vi mer kött än någonsin; 87,7 kg per person under 2016 visar en färsk studie. Det är en ökning med ett halvt kilo sedan året innan och i kölvattnet kommer en rad stora utmaningar men också möjligheter att fortsätta att utveckla och sprida hållbara system för produktion och konsumtion av kött .

– Huvudsyftet med dagen är att skapa dialog och kontakter men även att få en möjlighet att inspireras och lära oss något nytt, säger Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad som genom forskningsmiljön MEAL är värd för mötet.

En rad forskare och företag föreläser om vad som händer inom svensk köttforskning och därpå följer en diskussion om hur man ska arbeta vidare med den samlade kunskapen. Inom vilka områden och vad behöver beforskas?

Fredag 10 mars kl 11.00

Högskolan Kristianstad, Gastronomi, hus 180, föreläsningssalen

 

Program

Från kl 10 – kaffe och visning av metodkök och sensoriklaboratorium
11.00 Viktoria Olsson, HKR och Anders Karlsson, SLU välkomnar
11.10 Inspirationsföredrag: Skånska Vilt AB i Sjunkaröd med Pär-Ola Andersson, VD Skånska Vilt
11.40 Inspirationsföredrag: Köttbranschen ur vårt perspektiv, Anna Månsson, inköpare HKScan AGRI och Patrik Holm Thisner, VP Quality and Corporate Responisibility, HKScan
12.20 Lunch på restaurang Metropol
13.00 På gång inom svensk köttforskning

  • Mobil slakt, Anders Karlsson, professor, inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU
  • Försök och möjligheter på Götala nöt- och lammköttscentrumAnna Hessle, forskare, Inst. för husdjurens miljö och hälsa, SLU
  • Möjligheter till köttforskning i KristianstadViktoria Olsson, Mat- och måltidskunskap, HKR
  • Köttforskning vid institutionen för molekylära vetenskaperGalia Zamaratskaia, samverkanslektor i matens kvalitet, SLU

14.00 Hur går vi vidare? Behov och intresse av framtida satsningar. Diskussion ledd av Anders Karlsson, SLU.
15.30 Slut

 

Kontakt

Viktoria Olsson, universitetslektor i mat- och måltidskunskap vid Högskolan Kristianstad, 044-250 38 17, viktoria.olsson@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se