Krig/fred är den nionde årsboken från Riksbankens Jubileumsfond (RJ). Ämnet är högaktuellt och tas upp i en rad evenemang på Almedalen.

Ambitionen med årsböckerna är att ge en bild av kvaliteten och bredden i dagens forskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Varje bok behandlar ett övergripande tema med utgångspunkt i den forskning stiftelsen stödjer.

I 2016/2017 års bok uppmärksammar vi den betydande freds- och konfliktforskning som utförs i Sverige, mot bakgrund av dagsdebatten om konflikter, terrorhot och flyktingproblematik. I boken finns även ett kapitel om ett rundabordssamtal med Hans Blix, Katarina Engberg och Pierre Schori.

Medverkande: Johan Eellend, Patrik Johansson, Hanne Fjelde, Krisitne Höglund, Bo Malmberg, Henrik Urdal, Neil Powell, Rasmus Kløcker Larsen, Annemarieke de Bruin, Carmen Elrick-Barr, Peter Wallensteen, Timo Smit, Gaudence Nyirabikali, Ivana Maček, Anna Maria Forssberg, Erik Melander, Jan Teorell, Karin Aggestam, Isak Svensson samt Jenny Björkman.

Red. Jenny Björkman & Arne Jarrick.

Boken säljs i bokhandeln men finns även i digital version.

Ytterligare information: Makadam förlag, 08-645 10 52, info@makadambok.se

Under Almedalsveckan diskuterar temat på följande seminarier:

Så kan Sverige bidra till hållbar fred med Isak Svensson, professor, Institutionen för freds- och konfliktforskning och Inger Österdahl, professor i folkrätt, Juridiska institutionen, båda vid Uppsala universitet samt politikern Sofia Arkelsten (M) och departementsrådet Katarina Engberg, måndag den 4 juli klockan 15.00–15.45.

Krig och fred: vad kan den humanistiska forskningen lära oss? med forskarna Isak Svensson och
David Thurfjell, professor i religionsvetenskap, Södertörns högskola, den 5 juli klockan 16.30.

Nato – hjälpare eller stjälpare? med forskarna Per Ahlin, folkrätt vid Stockholms universitet, f.d. utrikesredaktör på DN och Malena Britz, statsvetare vid Försvarshögskolan samt ordförande i försvarsutskottet Allan Widman (L) och Jan Salestrand (S), statssekreterare Försvarsdepartementet. Seminariet äger rum den 4 juli klockan 11.00 – 11.45

Religionens återkomst – en utmaning för demokratin?, den 4 juli klockan 13.00–13.45 med Mia Lövheim, professor i religionssociologi och Anna-Sara Lind, docent i offentlig rätt, båda på Uppsala universitet samt f.d. integrationsminister Erik Ullenhag (L), vice ordförande i konstitutionsutskottet Björn von Sydow (S) och Alice Teodorescu, ledarskribent på Göteborgs-Posten.

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) är en fristående stiftelse som har till ändamål att främja och understödja humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning.

Presskontakt:
Jenny Björkman
Telefon:
08 506 26 433
Mobil:
08 506 26 400
Epost:
jenny.bjorkman@rj.se