824 forskare kommer att få dela på drygt 3,4 miljarder kronor de närmaste fem åren. Därutöver går 186 miljoner till infrastrukturer under samma period.

Över en femårsperiod har andelen kvinnor som beviljats medel ökat från 29 till 35 procent, vilket speglar en ökning av antalet kvinnliga sökande.

— Det är med stor tillfredsställelse som jag kan konstatera att kvinnor och män totalt sett lyckas lika bra med att få sina ansökningar beviljade. Även inom respektive ämnesområde lyckas kvinnor lika bra som män, bortsett från utbildningsvetenskap och konstnärlig forskning där kvinnor i år har en betydligt högre beviljandegrad, säger Sven Stafström, Vetenskapsrådets generaldirektör.

— Om man ser till beviljat medelbelopp för första året (2015) är skillnaderna mellan kvinnor och män också relativt små, med undantag för utbildningsvetenskap – där kvinnor har högre medelbelopp – och konstnärlig forskning – där män har högre medelbelopp.

Den största delen av de beviljade medlen, 2,5 miljarder kronor, läggs på så kallade fria projektbidrag. Därutöver finansierar Vetenskapsrådet bidrag inriktade på till exempel unga forskare och specifika områden.

Totalt har 14,4 procent av ansökningarna om forskningsmedel till fri projektbidrag beviljats. Inom humaniora och samhällsvetenskap ligger den lägre, 8,4 procent av de sökande beviljas medel.

— Generellt sett är beviljandegraden låg, speciellt inom humaniora och samhällsvetenskap där vi tyvärr måste avslå många bra ansökningar, säger Sven Stafström. Detta är något vi kommer titta närmare på.

För mer information, kontakta

Sven Stafström, generaldirektör, telefon: 08-546 44 161, e-post: sven.stafstrom@vr.se

Lucas Pettersson, enheten för uppföljning, telefon: 08-546 44 277, e-post: lucas.pettersson@vr.se