Den 5 oktober arrangeras en heldagskonferens för att söka svar på vad migrationen betyder för Sverige. Människor har alltid rört sig över gränser för att finna trygghet och försörjning, och det finns flera skäl att anta att många kommer att söka sig till just våra gränser även i framtiden. Vad får det för konsekvenser för arbetsmarknaden, för demokratin, för människorna? Välkommen till Migrationsdagen 2016.

Tid: Onsdag 5 oktober, kl. 09.00–17.00
Plats: Hilton Slussen i Stockholm

I samband med flyktingvågen 2015 väcktes en rad frågor om migrationens konsekvenser. På Migrationsdagen har vi samlat en rad kunniga personer som kan hjälpa oss med svaren på några av dem.

Några av frågorna som kommer att ställas under dagen:
Vad kan vi säga om hur framtidens migration ser ut?
Hur går en generös flyktingpolitik ihop med målet att skapa Europas lägsta arbetslöshet?
Hur stor roll spelar egentligen värderingar i integrationsprocessen?
Vad händer med de mänskliga rättigheterna när man inte hör hemma i något land?
Vad lär vi oss om migrationen via våra medier och hur påverkar det oss?
Hur påverkar migrationen framväxten av främlingsfientliga partier?

Bland talarna syns:
Anders Danielsson, GD Migrationsverket; Berit Müllerström, vice ordförande LO; Bi Puranen, generalsekreterare World Values Survey; Lars Truedson, Institutet för Mediestudier; Jens Rydgren, professor Stockholms universitet och Malin Mobjörk, forskare SIPRI.

Biljettpris 760 kr exkl. moms (950 kr inkl. moms)

Migrationsdagen arrangeras i samarbete med Dagens Arbete och Forskning & Framsteg.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om framtida generationer, demokrati, nya teknologi, jämlikhet och diskriminering.

Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Mobil:
070-604 58 55
Epost:
erika.karlsson@iffs.se