Tisdagen 21 mars är Internationella Downs syndrom-dagen. Men hur är det egentligen år 2017 att vara barn och leva med Downs syndrom? För första gången i modern tid kartläggs dessa barns aktivitets- och vardagsvanor i en ny nationell forskningsstudie.

Andelen överviktiga barn i Sverige har ökat drastiskt de senaste tjugo åren och en grupp som är extra utsatt är barn med Downs syndrom. Med medel från Centrum för idrottsforskning är en forskargrupp vid Högskolan Kristianstad i full gång med att samla in enkätsvar från hela landet för att kartlägga deras fysiska aktivitet och hälsa. Barnen är mellan 8–18 år.

– Vi undersöker deras dagliga aktivitetsvanor – allt från promenader till idrottsaktiviteter. Sedan frågar vi även efter deras allmänna levnadsvanor. Hur mycket sitter de stilla och hur ser deras familjesituation ut? Har de små- eller storasyskon? säger Ann-Christin Sollerhed, som leder studien tillsammans med Gerth Hedov vid Högskolan Kristianstad.

– Vi försöker också fånga föräldrarnas attityd till fysisk aktivitet. Är det en aktiv familj är det lättare att barnen med Downs syndrom också blir aktiva. Fysik aktivitet är särskilt viktigt för dessa barn, som vi redan på förhand vet löper stor risk att tidigt bli överviktiga och välja stillasittande sysselsättningar. Har de syskon tenderar de att bli mer fysiskt aktiva, säger Gerth Hedov.

Studien heter Idrott, fysisk aktivitet och hälsa bland barn med Downs syndrom och utöver enkäten utgår den även från Riksidrottsförbundets policydokument som deklarerar att Sverige ska vara ett bra land att idrotta i för alla barn, oavsett funktionsnedsättning eller inte.

– Lever vi upp till detta? Är Sverige ett bra land att idrotta i för ALLA barn? Det vill vi också ha svar på i forskningsstudien, säger Ann-Christin Sollerhed.

Kontakt

Ann-Christin Sollerhed, universitetslektor i idrott och hälsa vid Högskolan Kristianstad, 044-250 33 32, ann-christin.sollerhed@hkr.se

Gerth Hedov, universitetslektor i omvårdnad vid Högskolan Kristianstad, 044-250 39 82, 0702-22 86 82, gerth.hedov@hkr.se

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).

Presskontakt:
Fabian Rimfors
Telefon:
044-250 36 61
Mobil:
0768-23 88 42
Epost:
fabian.rimfors@hkr.se