En unik utbildning som binder samman biologi och entreprenörskap startar vid Örebro universitet till hösten. Målet är att ge förutsättningar för att arbeta från idé till produkt.

Idag kan steget vara stort mellan utbildning och den verklighet som gäller i arbetslivet inom biovetenskap, och det finns en efterfrågan på en utbildning som kan hjälpa till att överbrygga gapet.

– Fokus i utbildningen är de tre områdena läkemedel, funktionella livsmedel och hälsosam miljö. Programmet innehåller utbildning inom biovetenskap men ska även göra att studenterna förstår företagens villkor, säger Per-Erik Olsson, programansvarig för denna Sverigeunika utbildning.

Behov av innovationer inom det biovetenskapliga området är stor. Det treåriga programmet Biovetenskapligt program med inriktning mot biologiskt entreprenörskap som startar nu till höstterminen vid Örebro universitet ska ha ett nära samarbete med näringslivet, både genom besök och föreläsare.

– Vi vill träna studenterna i att arbeta från idé till produkt. De ska lära sig hur man blir en uppfinnare och utbildningen vänder sig till studenter som vill ta kontroll över sin egen framtid, med ett tydligt fokus på entreprenörskap, säger Per-Erik Olsson.

Utöver den vetenskapliga kompetensen får studenterna kunskap om entreprenörskap och hur affärssystem fungerar. Efter tre års heltidsstudier ska det vara möjligt att arbeta inom livsmedelsindustrin, läkemedelsföretag, samt företag inom bioteknik eller miljöanalys.

Utbildningen börjar med en introduktion till biologi och professionell utveckling och slutar med företagsekonomi, entreprenörskap och kreativ idéutveckling i biovetenskap.

– För att studenterna snabbt ska komma in i entreprenörstänkandet kommer vi redan termin två att ge en kurs som handlar om innovation och entreprenörskap i biologi, säger Per-Erik Olsson.

Kontakt: Per-Erik Olsson, 070-683 14 41, per-erik.olsson@oru.se

Örebro universitet är ett modernt lärosäte med ämnesmässig bredd. Här finns cirka 17 000 studenter och 1 200 medarbetare. Universitetet har utbildning och forskning inom psykologi, humaniora, juridik, samhällsvetenskap, naturvetenskap, teknik, vård, medicin, undervisning, musik, idrott, restaurang och hotell. www.oru.se

Presskontakt:
Maria Elisson
Telefon:
+4670 189 09 53
Epost:
maria.elisson@oru.se
Presskontakt:
Linda Harradine
Telefon:
019-301470
Mobil:
070-6431470
Epost:
linda.harradine@oru.se