Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Vad är det som styr betyget i idrott och hälsa

21 februari, 2017 - Högskolan i Gävle

Vad är det som styr betyget i idrott och hälsa.
Vad värderar lärare när de sätter betyg i idrott och hälsa och vilka möjligheter har olika elever att lyckas i ämnet? Det har Lena Svennberg, adjunkt vid Högskolan i Gävle, undersökt.
Lena berättar att hon blev intresserad av dessa frågor därför att hon själv som nyutexaminerad lärare tyckte att betygssättning var den svåraste uppgiften som lärare

>

Så beräknades utsläppen i tv-serien Zero Impact

20 februari, 2017 - Chalmers tekniska högskola

​I reality-serien Zero Impact – som har premiär i SVT1 den 22 februari – får fyra familjer hjälp att minska sin klimatpåverkan. Chalmers expertis har präglat serien genom kommentatorn Fredrik Hedenus och konsumtionsforskaren David Andersson, som ligger bakom beräkningarna med sin webbtjänst Svalna.

>

Ylva Fältholm föreslås bli ny rektor för Högskolan i Gävle

20 februari, 2017 - Högskolan i Gävle

Ylva Fältholm föreslås bli ny rektor för Högskolan i Gävle.
Högskolans styrelse har idag beslutat föreslå regeringen att utse Ylva Fältholm, professor i arbetsvetenskap vid Luleå tekniska universitet, som ny rektor för Högskolan i Gävle.

>

Örebro universitet leder stort EU-projekt i robotik

20 februari, 2017 - Örebro universitet

Robotikforskningen vid Örebro universitet har fått ett strategiskt viktigt forskningsanslag av EU-kommissionen. Det handlar om sammanlagt sju miljoner euro för att utveckla teknik för självgående robotar på lager. Projektet innefattar flera europeiska universitet och företag, med Örebro universitet som koordinator.

>

Dödarimmuncell i frisk och sjuk hud – pusselbit för vitiligo

20 februari, 2017 - Karolinska Institutet

Med hjälp av tiotusentals hudbiopsier och över hundra kilo hud har forskare vid Karolinska Institutet sett hur två undergrupper av immunceller beter sig i frisk hud. De har även identifierat dessa celler vid de inflammatoriska sjukdomarna psoriasis och vitiligo. Studien, som publiceras i den vetenskapliga tidskriften Immunity, öppnar upp för mer målinriktade lokalbehandlingar av fläckvisa inflammatoriska sjukdomar i huden.

>

Hopp om ny behandling för Huntingtons sjukdom

20 februari, 2017 - Karolinska Institutet

Forskare vid bland annat Karolinska Institutet har lyckats ta fram korta syntetiska DNA-analoger, oligonukleotider, som binder direkt till den gen som är skadad vid Huntingtons sjukdom och hindrar produktionen av ett protein som skadar nervcellerna. Upptäckten, som publiceras i tidskriften Nucleic Acids Research, öppnar för nya möjligheter att behandla den i dagsläget obotliga och dödliga neurodegenerativa sjukdomen.

>

Levande deltagande ger levande hav

20 februari, 2017 - Södertörns högskola

Den svenska regeringen satt ambitiösa mål för etablering av marina reservat. Beslutsfattare och forskare har höga förväntningar på att lokalt deltagande underlättar etableringen. Men utan verkliga möjligheter för lokalt deltagande att påverka besluten så verkar förväntningarna orealistiska, med allvarliga konsekvenser för legitimitet av miljöskydd, visar en ny avhandling.

>

Möjligt träna upp kroppens och hjärnans tajmning

20 februari, 2017 - Umeå universitet

Att tajma rätt är livsviktigt i en massa dagliga situationer men något vi sällan funderar över. I en ny avhandling vid Umeå universitet visar Olympia Karampela att vår förmåga till tajmning delvis är något som går att träna upp.

>

Utsatta migrantarbetare och svensk solidaritet

20 februari, 2017 - Linköpings universitet

Hur stödjer facket, solidaritetsrörelser och andra organisationer utsatta migrantarbetare i Sverige? En ny avhandling visar hur stödet ser ut och vilka möjligheter och svårigheter de olika aktörerna ställs inför.