Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Spindlar äter mer insekter än människor äter kött

16 mars, 2017 - Lunds universitet

Spindlar runt om i världen äter mellan 400 och 800 miljoner ton insekter och hoppstjärtar varje år. Det kan jämföras med de 400 miljoner ton kött och fisk som jordens befolkning äter på ett år. Spindlarna hjälper på så vis till att reglera mängden skadeinsekter i såväl skogar som andra typer av landskap. Bakom den […]

>

Så skapas en idrottstalang

16 mars, 2017 - Stockholms universitet

Urvalet av unga talanger inom idrotten baseras inte enbart på idrottsliga färdigheter utan också på personlighet och attityd. Även ungdomarna själva anammar bilden av hur en valbar talang bör vara. Det visar en ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap som belyser dilemman och konsekvenser av idrottens talangjakt.

>

B-vitaminer kan motverka epigenetiska effekter av luftföroreningar

16 mars, 2017 - Uppsala universitet

En ny studie av forskare vid Columbia University Mailman School of Public Health och Uppsala universitet visade att B-vitaminer kan spela en avgörande roll för att minska effekterna av luftföroreningar på vårt epigenom. Resultaten har publicerats online i tidskriften PNAS.

>

Robotseminarium start för projekt om framtidens jobb

15 mars, 2017 - Institutet för Framtidsstudier

Vad väntar runt hörnet på jobbet och i vardagen med allt fler robotar, digitala tjänster och artificiell intelligens? Helt nya möjligheter öppnar sig som kan förändra samhället i grunden. På fredag börjar en seminarieserie som blir startskottet för en unik dialog och nya utställningar om automatisering och nya logiker. Seminarieserien arrangeras tillsammans med Arbetets museum och Tekniska museet.

>

Optiskt fingeravtryck kan avslöja föroreningar i luften

15 mars, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Det krävs mer effektiva sensorer för att kunna hitta utsläpp och föroreningar i vår miljö. Nu har Chalmersforskare visat att man med hjälp av avancerade och ultratunna nanosensorer kan påvisa olika typer av gaser i luften. Den nya metoden banar väg för framtidens miljösensorer. Resultaten publiceras idag i tidskriften Nature Communications.

>

MDH-forskare: Det går att äta både klimatsmart och nyttigt

15 mars, 2017 - Mälardalens högskola

Vår tids klimatförändringar kommer främst från mänskliga aktiviteter, såsom utsläpp av växthusgaser, och kommer att påverka människors hälsa i negativ riktning. Nu visar en ny studie, baserad på enkätsvar från 5 000 kvinnor och män i olika åldrar, att det går att äta på ett sätt som är smart både för människa och miljö.

>

Forskning om förpackningars egenskaper

15 mars, 2017 - Karlstads universitet

Livsmedelsförpackningar fyller många funktioner, de ska skydda maten från att bli förstörd och de ska vara så miljövänliga som möjligt. På Karlstads universitet pågår forskning om vilka egenskaper som är viktiga för nya förpackningsmaterial. En ny avhandling handlar om hur man kan hindra syre att komma in i förpackningen.

>

Mänskliga rättigheter – för alla inom svensk sjukvård?

15 mars, 2017 - Högskolan i Borås

Ny forskningsrapport visar att patienters rättigheter är otydliga när det gäller rätten till hälsa och hälso- och sjukvård. Kritik från patienter, dvs. patientanmälningar, kan utgöra ett värdefullt underlag för att förbättra kvalitet, trygghet och patientsäkerhet.
– Vi ser att det finns en mängd situationer där patienter inte får tillgång till den vård som de faktiskt har rätt till.

>

Världens äldsta växter upptäckta

14 mars, 2017 - Naturhistoriska riksmuseet

Forskare vid Naturhistoriska riksmuseet har hittat fossil av 1,6 miljarder år gamla rödalger. De spektakulära fynden visar att avancerat liv uppstod långt tidigare än vi hittills trott.

>

Tredimensionella strukturer visar vägen för framtida läkemedel

14 mars, 2017 - Göteborgs universitet

Forskare vid Göteborgs universitet har i samarbete med internationella forskare tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis.

Den tvärvetenskapliga forskargruppen har designat och tillverkat ämnen som hämmar celldelning vid exempelvis cancer. Forskarna har koncentrerat sig på enzymet DHODH som har en nyckelfunktion i cellens framställning av DNA-byggstenen pyrimidin.