Vid ett frukostseminarium den 18 februari i Stockholm släpper vi rapporten Forskning i korthet: Barn och unga i samhällets vård.  Rapporten ger inblick i forskningen om den sociala dygnsvården av barn och unga som placeras i enlighet med Socialtjänstlagen.
När? 18 februari, kl. 08:30-09:30, frukost serveras från 08:00.
Var?  Clarion Hotel Sign, Östra järnvägsgatan 35, lokal C2/C3, en trappa upp.
Social dygnsvård är familjehems- eller institutionsvård där personen vistas 24 timmar om dygnet, till skillnad från öppenvård eller dagvård. Bland personer födda på 70- och 80-talet blev 3–4 procent någon gång placerat i social dygnsvård.
I en svensk regional studie drabbades vart fjärde långtidsplacerat barn av ett ”placeringssammanbrott” under tidiga tonår. Men det är svårt att utvärdera familjehemsvården, och i allmänhet har forskarna inte heller mycket kunskap om hur vårdinstitutionerna i Norden fungerar och hur det går för ungdomarna.
Författarna Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet och Tore Andreassen, leg psykolog på Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir), Olso kommer presentera forskningsrapporten.
Frukostseminariet avslutas med en paneldiskussion med Anders W Jonsson (C), ledamot i Socialutskottet, Fredrik Malmberg, Barnombudsmannen och Ing-Marie Wieselgren, nationell samordnare för området psykisk hälsa på Sveriges kommuner och landsting.
Moderator är Therese Reitan, forskningsledare, Statens institutionsstyrelse.
Välkomna!
Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd är en statlig myndighet som finansierar och initierar forskning för människans och samhällets utveckling.
www.forte.se

Presskontakt:

Annie Rosell

Telefon:

08-775 40 96

Mobil:

070-648 85 71