Fyra av studiens kapitel presenteras:
•  En ny strategisk spelplan?
•  Det ryska perspektivet.
•  Energi, ekonomi och sanktioner – vilka blir följderna?
•  Effekter på nyckelaktörer, regioner och konflikter.
Efter presentationerna ges tillfälle att ställa frågor till kapitelförfattarna om hela studiens innehåll.
Seminariet hålls på svenska och är gratis.
Datum:   2014-06-17
Kl. 08.30-10.00 (senast). Kaffe och smörgås serveras från kl. 08.00.
Plats:   Hörsalen, Medelhavsmuseet, Fredsgatan 2, Stockholm.
Anmälan:  Anmäl deltagande till ebba.lundin@foi.se senast måndag 16 juni, kl.17.00
Välkommen!

FOI är ett av Europas ledande forskningsinstitut för tillämpad forskning inom försvar och säkerhet. Vi är en statlig myndighet under Försvarsdepartementet men merparten av projekten är uppdragsfinansierade. Våra största kunder är Försvarsmakten och Försvarets materielverk. Vi har även många uppdrag inom den civila sektorn för statliga myndigheter, kommuner och företag. Vi gör säkerhetspolitiska analyser och bedömningar av olika typer av hot. Vi är ledande inom undervattensforskning och forskning kring explosivämnen. Vi forskar även kring flygsystem, IT-säkerhet, radar, laser och andra sensorsystem, samt skydd mot farliga ämnen. FOI:s kunskap är efterfrågad internationellt och vi leder flera EU-projekt.

Presskontakt:

Maria Hugosson Bygge

Telefon:

08-555 031 55

Mobil:

073 444 7755