Idag fredag offentliggjorde Högskoleverket vilka lärosäten som får examenstillstånd  för grundlärarexamen, den största av de fyra nya lärarexamina som riksdagen beslutat om.  Beslutet innebär att Högskolan Dalarna, som ett av 32 beviljade tillstånd bland 59 ansökningar, nu får starta två nya lärarprogram för blivande lärare –  i förskoleklass till årskurs tre respektive årskurs fyra till sex – från och med hösten 2011.

– Ett positivt besked för oss är också ett positivt besked för Dalarnas kommuner som nu får fortsatt goda möjligheter att rekrytera lärare. Men det är även ett positivt besked för alla  glesbygdskommuner, eftersom vi har en omfattande och  välfungerande nätbaserad utbildning som gör det möjligt för studenter att stanna kvar och utbilda sig i sin hemkommun, säger rektor Marita Hilliges i en kommentar.

–  Vår nätbaserade utbildning lockar många  studenter och har växt över tid. Det är också en styrka när det gäller fortbildning av lärare.  Vi är en av de största leverantörerna av uppdragsutbildning för lärare genom det s k Lärarlyftet efter ett avtal med Skolverket.   Det ger oss 8 mkr i intäkter varje år, säger Marita Hilliges.

Mats Tegmark, utvecklingsledare för lärarutbildningen, har lett det omfattande arbetet med ansökningsförfarandet.

-Det här känns självklart mycket bra för oss även om jag noterar att bedömargruppen har en del synpunkter som vi får ta fasta på. För oss har det varit en styrka att jobba med en integrerad kursform, där innehåll från många ämnen ska inkluderas i samma kurs. Det är och har varit ett sätt att anpassa skolan till samhället och lärarnas undervisningsarbete,  där man i de flesta yrken måste ta hänsyn till och väga många olika kompetenser  och ämnesområden för att kunna utföra sitt jobb, säger Mats Tegmark.

Högskolan Dalarna har ca 130 anställda som arbetar inom lärarutbildningsprogrammen och totalt ca 1200 studenter som nu går lärarprogrammen och förskollärarprogrammet.

Den 14 december meddelades positivt besked för examensrätt för yrkeslärarexamen för Högskolan Dalarna.  Däremot blev det nej till förskollärarutbildningen. Beslut om examensrätter för nya ämneslärarutbildningen väntas den 18 januari.

För ytterligare kommentarer:
Rektor Marita Hilliges mobil 070-577 71 31
Utvecklingsledare Mats Tegmark, mobil 070-390 83 04
För hjälp med kontakt, ring informationschef Laila Edholm, mobil 070-583 60 40.