Professor Jerker Delsing är den som leder elektronikforskningen inom
avdelningen EISLAB vid Luleå tekniska universitet. Foto Leif Nyberg

Lägre produktionskostnad, minskad energiförbrukning och snabbare elektronik. Ett nytt renrum har byggts vid Luleå tekniska universitet, ett laboratorium för världsunik forskning
kring framtidens elektroniklösningar. För det ändamålet krävs en absolut ren miljö som forskarna kan arbeta i.

– Vårt renrum och den teknologi vi använder är unikt i Sverige och världen, säger professor Jerker Delsing, EISLAB.

Förenklat handlar det om forskning kring nya byggsätt för elektronik i allmänhet och kretskort i synnerhet. Målet är att minska möjliga dimensioner på kretskort från dagens tiondelar av millimeter ner mot en mikrometer (att jämföra med ett hårstrå som i genomsnitt är mellan 60 och 100 mikrometer).

Dagens teknik bygger på att elektroniken kapslas in. Om det momentet kan plockas bort från processen och man lyckas minska storleken på kretskorten får det flera positiva effekter. Kostnaden för produktionen blir lägre, när ledarna blir kortare krävs mindre ström och elektroniken blir snabbare och det får plats mer prestanda på samma volym.

Framtidens elektronikproduktion kommer ske genom så kallad Sequential Build Up (SBU). SBU-teknik innebär att elektroniska kretsar produceras med hjälp av sekventiell uppbyggnad där chip och passiva komponenter, kopplare och strömtillförsel monteras med hjälp av en lödfri, additiv, tillverkningsprocess. Den här processen kan bli ett genombrott för tillverkning av inbyggda system i små dimensioner.

Elektroniska komponenter är känsliga för dammpartiklar, luftbruna mikrober, aerosolpartiklar och kemikalieångor. Därför krävs en absolut ren miljö och forskarna som befinner sig i labbet måste bära skyddsdräkter och passera en luftsluss innan de går in i labbet.

– Att skapa teknikförståelse och adressera den här typen av processer tar tid. Renrummet ger oss förutsättningar för att fortsätta utvecklingen framåt och behålla vår plats i forskningens framkant, säger Jerker Delsing.

Forskarna på avdelningen EISLAB vid Luleå tekniska universitet utmanar alltså den konventionella teknologin och förutspår att den traditionella processen med chipinkapsling och lödning kommer att ersättas med inbyggda komponenter baserat på SBU-teknologi.

Luleå tekniska universitet är Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med forskning och utbildning i världsklass. Vår forskning bedrivs i nära samarbete med företag som Bosch, Ericsson, Scania, LKAB, SKF och ledande internationella universitet. Luleå tekniska universitet omsätter totalt 1,6 miljarder kronor per år. Vi är idag 1 700 anställda och 19 000 studenter.

Presskontakt:
Leif Nyberg
Telefon:
+46 (0)920 49 33 88
Mobil:
+46 (0)76 899 11 88
Epost:
leif.nyberg@ltu.se
Presskontakt:
Katarina Karlsson
Telefon:
0920-49 21 28
Mobil:
072-727 4560
Epost:
katarina.karlsson@ltu.se