Vi är alla vana vid att bära klädesplagg nästan för jämnan och vid att klä på och av oss. Men få tänker på hur plagg påverkar rörelser och vice versa. Doktoranden Ulrik Martin Larsen vid Textilhögskolan, Högskolan i Borås har experimenterat med och studerat sambanden mellan plagg och rörelse, bland annat med hjälp av dansare från Royal Danish Ballet.

– Min forskning är grundforskning, där jag har undersökt hur klädsel och rörelser inverkar på varandra på olika sätt, säger Ulrik Martin Larsen. Jag presenterar det i form av bilder och videor som bildar en helhet. En konklusion är att det arbetssätt jag har haft i experimenten ger en bred potential för utveckling av kläder och möjligheter att använda plagg som något mer än plagg eller kostym i sceniska föreställningar.

När Ulrik Martin Larsen var nyutbildad modedesigner fick han uppdrag som kostymör vid Royal Danish Ballet i Köpenhamn. Först skapade han kostymer på traditionellt sätt, för att förstärka uttrycket i uppsättningen och med stor hänsyn till dansarnas rörelsefrihet och att visa deras kroppsspråk.

Hur material och klädsel påverkar dansen

– Men vid en uppsättning arbetade jag under stark tidspress och hann inte göra så många prototyper som vanligt, utan fick arbeta mer direkt på dansarna i deras rörelser, säger han. Då började jag fundera på hur rörelse eller koreografi kan baseras på plagg och klädsel.

Som doktorand vid Textilhögskolan kunde han arbeta vidare med dansarna och undersöka frågeställningar om hur material och klädsel påverkar dansen. Vad händer om dansarna bär plagg av presenning jämfört med om plaggen är gjorda av mjukt silke? Hur påverkar kläder över olika kroppsdelar dansarnas rörelser?

Experimenten har resulterat i fler än 40 videofilmer med tyg, plagg och människor. Vid de senaste experimenten har han fått hjälp av studenter vid Textilhögskolan i stället för av dansare, för att undersöka hur någon som är mindre van att tänka på sina rörelser påverkas av plaggen.

Experiment visar på rörelsen i plagget

Han visar några exempel från sin avhandling: när dansarna klär på sig plagg i olika form och av olika material. Där finns tygstycken med ett enda hål i, som dansaren kan använda som plagg på många olika sätt och där varje sätt påverkar rörelsemönstren. Eller det stora tygstycket med flera öppningar och slitsar som två dansare dansar ihop sig i, för att sedan dansa isär igen. Eller t-shirts med starka magneter, som fick dansarna att fastna i varandra och plaggen att ändra skepnad när de närmade sig eller rörde sig från varandra.

– Det har varit viktigt att inte använda musik under experimenten, eftersom jag ville att dansarnas rörelser helt och hållet skulle utgår från tygen och plaggen.

I det sista experimentet har han dokumenterat hur enbart plagget ser ut när någon tar på och av sig det. Då har personen varit klädd i en svart kroppsstrumpa och filmats mot en svart bakgrund när han eller hon har tagit på och av sig plagg i en annan färg.

– På så vis frigörs plagget visuellt från personen och vi kan se den inneboende rörelsen och koreografin i själva plagget. Det är ett av mina favoritexperiment, för det är så visuellt.

Flera av experimenten från Ulrik Martin Larsens avhandling kan ses på: www.ulrikmartinlarsen.com

Fakta:

Avhandlingen: Dressing Wearing – Movement directed by dress, dress directed by movement

Av: doktoranden Ulrik Martin Larson vid Högskolan i Borås

Huvudhandledare: professor Clemens Thornquist, Högskolan i Borås

Disputation: 6 december, Textilhögskolan, Högskolan i Borås

———————————–

Högskolan i Borås bedriver utbildningar inom biblioteks- och informationsvetenskap, ekonomi och informatik, mode och textil, beteendevetenskap och lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. Campus ligger mitt i city, och vi har ca 12 400 studenter och drygt 700 anställda.

Högskolan i Borås försöker ständigt minimera gapet mellan teori och praktik. Därför utbildas våra studenter nära arbetslivet. Vi satsar på problembaserad forskning med tydliga professionskopplingar. Våra studenter ska snabbt kunna fungera i yrkeslivet efter avlagd examen. Högskolan i Borås har fyra examensrättigheter att bedriva forskarutbildning inom fyra områden: biblioteks- och informationsvetenskap, människan i vården, resursåtervinning samt textil och mode.

Presskontakt:
Ida Borenstein
Mobil:
0709-24 01 42
Epost:
ida.borenstein@hb.se