Mitt i maktens centrum har det uppstått en ny yrkesgrupp
som befinner sig mellan väljare och förtroendevalda. De
brinner för politiken men skulle aldrig kunna tänka sig att
arbeta som politiker. De är de policyprofessionella. 

Välkommen till ett seminarium där resultaten från forskningsprojektet
”De policyprofessionella i välfärdsstaten” presenteras.
Projektet tittar närmare på en för de flesta människor osynlig grupp
politiska aktörer, en grupp som har ökat kraftigt i antal under de
senaste åren och vars inflytande också har ökat markant. Det
handlar om bland andra politiskt sakkunniga, politiska sekreterare,
pressekreterare, PR-konsulter och utredare på fackförbund och
tankesmedjor. En grupp som på oklara grunder utövar politisk makt
och inflytande. 

Forskningsresultaten redovisas också i boken ”Makt utan mandat” som släpps i samband med seminariet.

Författarna:
Christina Garsten, professor i socialantropologi

Bo Rothstein, professor i statsvetenskap

Stefan Svallfors, professor i sociologi 

Kommentatorer:

Lisa Pelling, utredningschef på tankesmedjan Arena Idé

Anette Törnqvist, ansvarig för samhällsrelationer på Svenska spel

Tid: Måndag 20 april, kl. 16:00–18:00.
Plats: Kreugersalen i Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm.

För anmälan till seminariet, kontakta Erika Karlsson. För recensionsexemplar av boken, kontakta Dialogos Förlag.

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse. Vi tar fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram handlar om segregering, demografiska utmaningar och värderingskonflikter.

Presskontakt:
Erika Karlsson
Telefon:
08-402 12 36
Mobil:
070-604 58 55
Epost:
erika.karlsson@iffs.se