Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Arbetsplatsnedläggningar drabbar inte de friställdas barn

22 februari, 2019 - Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering

Sammanfattning: I rapporten undersöker vi hur barn påverkas när en förälder blir av med jobbet på grund av en arbetsplatsnedläggning. Likt tidigare forskning finner vi att föräldrarna själva drabbas av högre arbetslöshetsrisk, lägre arbetsinkomster och sämre hälsa. Vi finner också att familjens disponibla inkomst blir lägre och att risken för skilsmässa ökar. Det ser dock ut som att dessa negativa konsekvenser inte drabbar barnen. Vi finner inte några tecken på att barnens hälsa eller skolresultat försämras. Inte heller verkar det gå sämre för barnen på arbetsmarknaden när de är unga vuxna.

>

Räkna stjärnor på Umevatoriet på sportlovet

22 februari, 2019 - Umeå universitet

Forskarfredag anordnar varje år ett massexperiment där allmänheten inbjuds att hjälpa forskare att samla in data. Under 2019 kan skolelever och allmänhet bidra till att mäta ljusföroreningarna där man bor genom att räkna stjärnor. På sportlovet vecka 10 bjuder Umevatoriet in Umeåborna att räkna stjärnor på tisdag och torsdag kväll.

>

Alkoholkonsumtion och alkoholrelaterade skador ökar bland äldre

21 februari, 2019 - Göteborgs universitet

Äldre i Sverige dricker mer idag än tidigare. Samtidigt blir de alkoholrelaterade skadorna bland äldre fler, eftersom känsligheten för alkohol liksom risken för skador och sjukdomar ökar med stigande ålder. Den visar en ny rapport från bland annat Göteborgs universitet.

>

Lönsamt omvandla livsmedelsindustrins biprodukter till biogas

21 februari, 2019 - Linköpings universitet

Det finns stora vinster att hämta i att använda avfall från livsmedelsindustrin för biogasproduktion, vare sig biogasen blir till fordonsgas eller el/värme. Det visar forskare vid nationella Biogas Research Center vid Linköpings universitet i en nyligen publicerad artikel.

Fler pressmeddelanden