Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Känslor och tankars betydelse i upplevelsen av historiska spelfilmer

25 september, 2017 - Umeå universitet

Ungdomar ser mycket spelfilm och spelfilm används också i historieundervisningen. Men vilken roll spelar den för hur elever skapar mening till historien. Maria Deldén, Umeå universitet, menar i en ny avhandling att kunskap om hur historieförståelse samspelar med elevers emotionella erfarande och spelfilmers berättarspråk kan främja den historiska spelfilmens potential som pedagogiskt verktyg.

>

Tjaktja – hösten har anlänt till campus

25 september, 2017 - Umeå universitet

Den nya vepan på Humanisthusets fasad visar hur tjaktja – hösten – är här. Illustrerat med en målning av konstnären Maj Doris Rimpi. Umeå universitets vepaprojekt med de samiska åtta årstiderna vill bidra till att öka kunskapen och kännedomen om samiska språk, samhällen, kultur, konst, historia och politik.

>

Ny forskning om lärandet i att leva med diabetes

25 september, 2017 - Linnéuniversitetet

Diabetes är en vanlig åkomma i Sverige. Man räknar med att 4-6 procent av befolkningen har någon form av sjukdomen, och för den som drabbas innebär det en hög grad av egenvård i form av bättre kostvanor, motion och behandling. I diabetesvården har således patientutbildning en viktig roll, men möter denna utbildningen patienternas behov av […]

Fler pressmeddelanden