Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Europeiska boskapsrasers släktskap och genetiska mångfald har kartlagts

21 mars, 2019 - SLU

Den stora variationen mellan lantraser av nötboskap i olika delar av Europa beror delvis på inkorsningar som skedde tidigt i domesticeringen. I Italien och på Balkan finns raser med tydliga spår av indiska zebu-kor, medan brittiska raser är mer påverkade av lokala uroxar. I den svenska fjällkon finns en betydande variation, men släktskapet med brittiska raser är obetydligt.

>

Storspigg – den stora boven bakom Östersjöns fortsatt svaga gäddbestånd?

21 mars, 2019 - Linnéuniversitetet

Gädda är en av Sveriges allra vanligaste rovfiskar. Som rovfisk i toppen av näringskedjan har den en viktig ekologisk roll i Östersjöns skärgårdsmiljö. Tyvärr har bestånden av gädda minskat dramatiskt under senare decennier med stora negativa konsekvenser för ekosystemet och för rekreationsmöjligheter som till exempel sportfiske. Omfattande naturvårdsinsatser har genomförts för att främja gäddan men […]

>

Mest mikroplaster i tillflöden visar första studien av de stora svenska sjöarna

21 mars, 2019 - Örebro universitet

Den första vetenskapliga översikten av mikroplaster i de stora svenska sjöarna Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren är nu klar. – Resultatet ger en bild av hur det ser ut i sjöarna. De högsta halterna uppmättes vid tillflöden, som Svartån i Hjälmaren och Munksjön vid Vättern. Ett nästa steg är att spåra källorna, säger Anna Rotander, forskare […]

>

Ljumske och höft kollas med 5-sekunderstest

21 mars, 2019 - Lunds universitet

Fem sekunder. Det kan vara tillräckligt för att uppskatta status av en hockeyspelares ljumskar. Ett så kallat 5-second squeeze-test har för första gången använts på ishockeyspelare, i en studie som undersöker om testet kan användas som indikation på ishockeyspelarnas höft/ljumskfunktion och höftstyrka. Enligt den nya forskningsstudien från Lunds universitet fanns ett tydligt samband: smärta vid […]

Fler pressmeddelanden