Din genväg till forskarexpertisen

Den 30 april och 1 maj är frågetjänsten stängd och det går inte att ställa nya frågor, onsdagen den 2 maj är det öppet som vanligt.

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Pressmeddelanden

>

Barn som bevittnat våld mot en förälder behöver mer stöd

24 april, 2018 - Linnéuniversitetet

Barn som har bevittnat våld mot en förälder drar visserligen nytta av befintliga stödinsatser, men har ofta behov av mer omfattande behandling, det visar en ny avhandling från Karin Pernebo vid Linnéuniversitetet. Våld är ett globalt folkhälsoproblem och enligt WHO ett av de största hoten mot kvinnors och barns hälsa. UNICEF uppskattar 2017 att 25 […]

>

Föreställda och verkliga rörelser styrs av hjärnan på samma sätt

24 april, 2018 - Karolinska Institutet

En ny studie från Karolinska Institutet visar att mentalt föreställda rörelser triggar igång hjärnans tolkning av rörelsen på samma sätt som fysiskt utförda rörelser gör. Forskningen, som presenteras i den vetenskapliga tidskriften Nature Communications, bidrar till ökad förståelse för hur mental träning fungerar och kan komma till nytta för patienter med motorisk funktionsnedsättning. – Att […]

>

Live-demo av verktyg för optimal samverkan vid olycksplatser

24 april, 2018 - Umeå universitet

CBRNE vid Umeå universitet och EU-projektet Safety & Security Test Arena välkomnar den 9 maj till en demo-dag. Besökare får möjlighet att se och prova verktyg för räddningsinsats vid krissituationer och ställa frågor direkt till experterna. Demonstrationen i Umeå pågår samtidigt som en av projektets stora övningar på MSB Sandö, där polis, räddningstjänst, och ambulanspersonal övar tillsammans.

>

Försvagning av Golfströmmen kan leda till mycket varma somrar i Europa

24 april, 2018 - Stockholms universitet

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa idag enligt en ny studie som publicerats i Nature Communication.

Fler pressmeddelanden