Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Positivt resultat av förstudie om bioraffinaderi

22 september, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Förstudieprojektet ”Flaggskepp Bioraffinaderi” genomförs för att utreda förutsättningar för att realisera ett nytt, fullskaligt bioraffinaderi baserat på hållbar skogsråvara. På uppdrag från projektet har konsultfirman Pöyry framställt ett omfattande underlag som nu har redovisats för projektets styrgrupp. Styrgruppen anser att resultaten från förstudien är mycket intressanta.

>

Fredade områden fungerar som fristad för hummern

22 september, 2017 - SLU

På måndag startar årets hummersäsong, men med nya fiskeregler som ska ge hummerbestånden en chans att återhämta sig. Studier av fiskefria områden visar att mängden hummer ökar när fisket begränsas. SLU Aqua har genomfört provfisken i hummerfredningsområdet Kåvra norr om Lysekil. Preliminära resultat visar att det finns avsevärt mer hummer i det fredade området jämfört med två närliggande områden.

>

Lovande modifiering av tarmflora vid tjocktarmscancer

22 september, 2017 - Göteborgs universitet

Levande mjölksyrabakterier, probiotika, kan förändra tarmfloran hos patienter med cancer i tjocktarmen. Det framgår av en studie publicerad i tidskriften BMJ Open Gastroenterology. – De probiotiska stammar som användes i denna studie är en lovande positiv faktor för den fortsatta utvecklingen av behandlingar mot tjocktarmscancer, konstaterar Yvonne Wettergren, docent i molekylär medicin vid institutionen för […]

>

KBT och mindfulness kan hjälpa utmattade föräldrar till barn med kronisk sjukdom

22 september, 2017 - Karlstads universitet

Föräldrar till barn med kroniska sjukdomar lider ofta av stress och utmattning. Behandling med kognitiv beteendeterapi, KBT, och mindfulness har visat sig minska stressen och öka såväl psykisk som fysisk hälsa. Dessutom blir föräldrarna mer nöjda med livet, särskilt vad gäller relationen till barnet och partnern. Det visar en avhandling i psykologi från Karlstads universitet.

Fler pressmeddelanden