Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Pressmeddelanden

>

Att bli arkitekt i Aleppo: Syrienkriget från ett studentperspektiv

20 april, 2018 - Umeå universitet

Ario Racho från Syrien är sedan hösten 2017 student på Arkitekthögskolan vid Umeå universitet. Han håller en öppen föreläsning den 25 april om Syrienkriget och studenternas dagliga liv med drömmar och bekymmer mitt i kaoset.

>

Slut på stockholmarnas gamla synder

20 april, 2018 - Stockholms universitet

Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Stora mängder övergödande ämnen, främst fosfor, ansamlades under 1900-talet på havsbottnarna nära staden. Därifrån har fosforn läckt tillbaka till vattnet, och bidragit till övergödning, algblomningar och syrebrist. Ny forskning från Stockholms universitet visar att dessa lager nu är borta.

>

Kampradstiftelsen stöder forskning om hållbara förpackningsmaterial

20 april, 2018 - Mittuniversitetet

Mittuniversitetet får 3,7 miljoner kronor från Kampradstiftelsen. I forskningsprojektet studeras vad som krävs för att bygga om pappersmaskiner och massatillverkningssystem för tillverkning av biobaserade förpackningsmaterial som kan ersätta plast. Projektet sker i samverkan med Stora Enso, SCA, Valmet, Sundsvalls kommun, Mitt Sverige Vatten & Avfall, MoRe Research och Sandvik Process Systems.

>

Aggressiv bröstcancer har resistenta tumörceller redan före cellgiftsbehandling

19 april, 2018 - Karolinska Institutet

Svårbehandlad och aggressiv så kallad trippelnegativ bröstcancer har resistens mot cellgifter redan innan cellgiftsbehandlingen påbörjats. Det visar en studie av forskare från Karolinska Institutet och University of Texas MD Anderson Cancer Center i USA, som publiceras i tidskriften Cell. Fynden är viktiga för att kunna ge bättre och mer individanpassad behandling av bröstcancer i framtiden. […]

Fler pressmeddelanden