Din genväg till forskarexpertisen

Expertsvar har semesterstängt 23/6-21/8. Under uppehållet behandlas inga nya frågor, men vi publicerar pressmeddelanden som vanligt.
Glad sommar! 

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Kemist får ERC Starting Grant

17 augusti, 2017 - Lunds universitet

Peter Jönsson, docent och biträdande universitetslektor vid Kemiska institutionen, Lunds universitet, får Europeiska Forskningsrådets, ERC, Starting Grant. Anslaget på cirka 1,5 miljoner euro över fem år ska användas i hans forskning om kroppens immunförsvar. – Det här är väldigt roligt! Anslaget från ERC gör det möjligt att utvidga min forskargrupp och verkligen kunna fördjupa mig […]

>

Transport på landsbygd kräver flexibla lösningar

17 augusti, 2017 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

​VTI har i en ny studie sammanställt erfarenheter kring transportlösningar på landsbygd i olika länder. För att lyckas med en god mobilitet i landsbygd krävs att ansvariga noga kartlägger målgrupper och deras behov, samordnar färdtjänst, allmän kollektivtrafik och skolskjuts samt marknadsför nya projekt på ett tydligt sätt.

>

Kickstart för 1 000 mindre företags digitala utveckling

16 augusti, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Nu ska 1 000 små och medelstora industriföretag få hjälp att komma igång eller vidare med sin digitala transformation. Projektet ”Kickstart digitalisering” har fått utökade medel från Tillväxtverket. Projektet drivs av Teknikföretagen i nära samarbete med IF Metall och RISE, Swerea IVF, Industriella utvecklingscentra (IUC) och Swedish Incubators & Science Parks (SISP).

>

Örebroforskares sensor kan rädda liv

16 augusti, 2017 - Örebro universitet

Achim Lilienthals släkting dog i en explosion som jämnade en hel fabrik med marken. Örebroforskaren har alltid känt att olyckan borde gått att förhindra och nu har han varit med och utvecklat tekniken som gör det möjligt – en billig sensor som kan upptäcka gas och hitta källan.

Fler pressmeddelanden