Din genväg till forskarexpertisen

OBS! Från den 22 dec tar expertsvar juluppehåll. Den 9 jan öppnar vi igen! Under denna period behandlas inga nya frågor, men vi publicerar pressmeddelanden som vanligt.

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Forskare granskar granarnas utsläpp av partiklar

18 december, 2017 - Lunds universitet

Inom kort startar två nya forskningsprojekt vid Lunds universitet för att undersöka hur granskogens egna partikelutsläpp påverkar klimatet. Trädens utsläpp av reaktiva kolväten tycks nämligen ha en avkylande effekt på klimatet. I Sverige täcks nästan 70 procent av markytan av skog, huvudsakligen av kommersiellt förvaltad barrskog. Skogar har en central roll när det gäller påverkan […]

>

Hundars och katters bidrag till samhällsekonomin har beräknats

18 december, 2017 - SLU

I vart fjärde svenskt hushåll finns minst en hund eller katt, och djuren har en viktig roll i mångas liv. Trots att vi spenderar avsevärda och allt större belopp på hundar och katter har deras ekonomiska värde varit en till stor del förbisedd fråga. Nu visar SLU att hund- och kattsektorn, lågt räknat, bidrar med sju miljarder kronor till BNP och sysselsätter mer än 8000 personer.

>

Etiska problem för legitimerad sjukvårdspersonal i stridsområden

18 december, 2017 - Jönköping University

Sjukvårdspersonal som befinner sig på militära insatser utomlands anpassar sig lätt till den militära organisationen men upplever dubbla lojaliteter mellan organisationen och sin sjukvårdsetik. Detta framkommer i en ny avhandling från Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Fler pressmeddelanden