Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

OBS Vi får just nu in flera frågor som rör coronakrisen och dess följder. Du kan hitta lärosätenas tipslistor här: https://expertsvar.se/corona/

 

Pressmeddelanden

Respiratoriskt coronavirus hos hundar i Sverige

27 mars, 2020 - SLU

Ett coronavirus som orsakar luftvägsproblem hos hundar har för första gången påvisats bland svenska hundar. Viruset, som är ett av flera smittämnen som kan orsaka så kallad kennelhosta, kom troligen till Sverige kring 2010. Det visar en ny studie av forskare från SLU, SVA och Uppsala universitet. Möjligheten att ta fram ett vaccin mot viruset bedöms vara stor.

Ny studie om hur vår psykiska hälsa påverkas av Coronakrisen

27 mars, 2020 - Mittuniversitetet

En forskargrupp vid Mittuniversitetet vill undersöka hur social isolering, tilltro till myndigheter, förändrade vanor och oro över ekonomin i spåren av Coronakrisen kan hänga samman med psykiska symtom som oro och depression. − Coronautbrottet utgör en av de största utmaningar vårt samhälle ställts inför på mycket lång tid där extrema åtgärder har genomförts i många […]

Användaren i centrum – ny guide för arkitekter

27 mars, 2020 - Högskolan i Halmstad

Tjänstedesignforskare vid Högskolan i Halmstad har tillsammans med Arkitekterna Krook & Tjäder tagit fram en guide för hur arkitekter kan jobba mer användarcentrerat. Guiden ger arkitekter verktyg och metoder för att på ett bättre sätt kunna rita nya hus och stadsdelar baserat på invånarnas behov och önskemål.

Mer smärta bland folket – och kvinnor drabbas hårdast

27 mars, 2020 - Umeå universitet

Allt fler rapporterar smärta i ansiktet. Bara ett fåtal av de drabbade tillfrisknar helt från sina besvär. Det visar en ny studie från Umeå universitet. Det är främst kvinnor som drabbas av smärtan, och klyftan mellan könen verkar öka.

Fler pressmeddelanden