Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Gammastrålar kommer nå bortom ljusets gränser

19 oktober, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Forskare har upptäckt ett helt nytt sätt att skapa extremt energirika ljusstrålar. Fotonerna i strålarna innehåller en miljard gånger mer energi än fotonerna i vanligt ljus. De nya superstrålarna kan ta oss bortom ljusets tidigare gränser, och banar väg för ny grundläggande forskning.

>

Belöning, bekräftelse och beroende

18 oktober, 2017 - Uppsala universitet

Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar. Under årets Olof Rudbeckdag kan du ta del av dagsaktuell forskning om psykisk ohälsa inom många delar av samhället. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

>

Folkhälsoprofessorn: Den globala ekonomin skapar social oro

18 oktober, 2017 - Högskolan i Gävle

Den globaliserade ekonomin har gjort länder lite mer jämlika men samtidigt har ojämlikheten inom länderna ökat ännu mer, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Stora inkomstskillnader polariserar och undergräver den sociala sammanhållningen i samhället. Det är inte hållbart och skapar bara större oro och fler konflikter.

>

Lönsam lösning för hemvård av kroniskt sjuka klar att använda

18 oktober, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med 21 parter tagit fram en hemvårdslösning med IT-stöd för vård av kroniskt sjuka . Lösningen innebär tät kontakt mellan patient och vårdgivare. Den är den första totallösning som testats på verkliga patienter i Sverige. Lösningen har testats på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus med mycket goda resultat, inte minst ekonomiskt.

Fler pressmeddelanden