Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

Personer med afasi tar makten över sina berättelser med hjälp av sociala medier

12 december, 2019 - Högskolan i Halmstad

Personer som har drabbats av den språkliga funktionsnedsättningen afasi får sällan själva komma till tals när de beskrivs i svenska tidningsartiklar. När deras röster trots allt hörs dominerar framgångssagor, inte berättelser om kaos och frustration som många personer med afasi känner. Sociala medier ger ökad makt över den egna berättelsen då personerna själva kan välja vad de vill berätta om.

Nytt centrum för kvinnors psykiska hälsa

12 december, 2019 - Uppsala universitet

Psykisk ohälsa är ett växande problem med stora kostnader för samhället och kvinnor är extra utsatta. Idag har Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, fattat beslut om att inrätta ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR. Målet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder.

Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

12 december, 2019 - Mälardalens högskola och Sparbanken Rekarne ingår strategiskt samarbete

Mälardalens högskola (MDH) och Sparbanken Rekarne stärker sitt samarbete och ingår idag ett strategiskt avtal om samproduktion inom områdena forskning, utbildning och fortbildning för yrkesverksamma. Målsättningen är att tillsammans göra satsningar som stärker innovationskraften i Sörmland.

Fler pressmeddelanden