Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

 

Pressmeddelanden

>

Världens snabbaste filmkamera – ljuset står nästan stilla

28 april, 2017 - Lunds universitet

Med en ny supersnabb filmkamera blir det möjligt att fånga otroligt snabba förlopp inom kemi, fysik, biologi och biomedicin på ett sätt som tidigare inte varit möjligt. Detta kan leda till nya insikter och kunskaper.

>

Så ska Gävle hamn bli en unikt hållbar hamn

28 april, 2017 - Högskolan i Gävle

Så ska Gävle hamn bli en unikt hållbar hamn.
Nu inleds ett arbete där forskarna vid Högskolan till att börja med ska studera vad Gävle hamn de senaste fem åren gjort när det gäller arbetet för social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet.

Det är en första del i ett mera långsiktigt samarbete med målet att hamnen och Högskolan tillsammans ska göra regionen mer hållbar.

>

Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

28 april, 2017 - Stockholms universitet

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd skolan.

>

Skaraborgskeramiker och forskare föreläser om handens kunskap som verktyg för arkeologisk tolkning

28 april, 2017 - Högskolan i Skövde

Ämnet arkeologi är redan idag en mångfacetterad vetenskap som bygger på tolkningar av naturvetenskapliga, filosofiska och sociologiska kunskapsområden. Katarina Botwid, med rötterna i Skaraborg är sedan 1997 yrkesverksam keramiker och bland annat lärare vid Hellidens Folkhögskola i Tidaholm. Onsdag 3 maj föreläser hon vid det populärvetenskapliga caféet på Högskolan i Skövde.

Fler pressmeddelanden

Vi som svarar