Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Aktiviteter och psykosocial miljö viktiga för trivseln på särskilda boenden för äldre

26 september, 2017 - Umeå universitet

Det finns starka positiva samband mellan att delta i vardagliga aktiviteter och hur väl personer på särskilda boenden för äldre trivs. Även det psykosociala klimatet i boendemiljön samt att kunna vara utomhus och ha tillgång till dagstidningar har positiva samband med trivsel. Detta visar en avhandling vid Umeå universitet.

>

Ny bok: Kampen om texten

26 september, 2017 - Umeå universitet

Varje lärarutbildning avslutas med ett vetenskapligt examensarbete. I boken Kampen om texten följs lärare och lärarstudenters skrivande vid fyra lärosäten och ger en inblick i studenters och lärares arbete med vetenskapliga perspektiv i olika skrivuppgifter. Redaktörer för boken är Per-Olof Erixon, Umeå universitet och Olle Josephson, Stockholms universitet.

>

Etiopiskt besök på byggnadsvårdskonvent i Mariestad

26 september, 2017 - Göteborgs universitet

Nu besöker en etiopisk delegation Byggnadsvårdens konvent och institutionen för kulturvård i Mariestad.

– Syftet med samverkan är att bistå i etableringen av en etiopisk konservatorutbildning och hantverksutbildning på plats i Woldia och Lalibela i Etiopien, säger Lars Runnquist, avdelningschef vid institutionen för kulturvård.

>

Ditt sätt att skriva visar vem du är

26 september, 2017 - Umeå universitet

Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att uttala sig om en författare eller dess egenskaper genom analys av texten. Metoden kan användas för att upptäcka brott på internet, men den kan också missbrukas. Det skriver Niklas Zechner i sin avhandling, som försvaras vid Umeå universitet fredagen den 29 september.

Fler pressmeddelanden