Din genväg till forskarexpertisen

Sommaruppehåll. Från den 22 juni till den 13 augusti är frågetjänsten stängd och det går inte att ställa nya frågor. Är du i skriande behov av forskarexpertis rekommenderar vi dig lärosätenas sommartipslistor som du kan ta del av som inloggad.

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Sommarens nyhetstips från Högskolan i Halmstad

21 juni, 2018 - Högskolan i Halmstad

Sommartid innebär färre pressmeddelanden och nyheter från Högskolan i Halmstad, men det betyder inte att verksamheten ligger nere. Här kommer en lista med nyhetstips, evenemang och kurser (med reservation för eventuella ändringar). En lista att hålla koll på, såväl regniga som soliga dagar.

>

Fler åtgärder nödvändiga mot olagliga körskolor

21 juni, 2018 - VTI – Statens väg- och transportforskningsinstitut

Att handledare för övningskörning max får ha 15 handledartillstånd har inte minskat problemet med olagliga körskolor. Detta konstaterar forskare på VTI i en ny rapport. Forskarna föreslår en lång rad åtgärder som behöver kombineras för att få bukt med det växande problemet.

>

Odlarna visar vägen till väl fungerande vattenbruk

21 juni, 2018 - Göteborgs universitet

Komplicerade tillståndskrav och en lagstiftning som inte är uppdaterad är några av de utmaningar som vattenbruksentreprenörer ställs inför, visar ny forskning från Göteborgs universitet. Den nya forskningsstudien lyfter fram de viktigaste utmaningarna för vattenbrukarna och ger förslag på lösningar.

>

Mikroalger ger renare vatten och ökad biogasproduktion

21 juni, 2018 - Mälardalens högskola

En forskare vid MDH har undersökt hur man med hjälp av mikroalger kan ersätta den traditionella reningen på ett kommunalt reningsverk. Resultatet blir ett förbättrat upptag av näringsämnen, minskat koldioxidavtryck, ökad biogasproduktion och förbättrad läkemedelsrening i avloppsvattnet.

Fler pressmeddelanden