Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Fler sälar i Östersjön hotar inte de största fiskbestånden

8 december, 2018 - Stockholms universitet

Det är inte främst fiskätande sälar som gör att bestånden av östersjötorsk, sill och skarpsill minskar. Klimatförändringar, övergödning och fiske är de verkliga problemen, enligt en ny studie från Stockholms universitet.

>

Lyckad uppskjutning av Chang’e 4 till månen

7 december, 2018 - Institutet för rymdfysik

Den planerade uppskjutningen av den kinesiska rymdsonden Chang’e 4 blev lyckad och den är nu på väg till månen. Själva rymdsonden beräknas landa på månens baksida i början av januari.

>

AI – revisorns undergång?

7 december, 2018 - Högskolan i Gävle

– Vi kommer att utveckla en automatisk revisionsfunktion baserad på artificiell intelligens (AI) och när det gäller det repetitiva och tidskrävande arbetet inom revision kan AI definitivt ta över, säger Jan Svanberg, lektor i företagsekonomi vid Högskolan i Gävle.
– Det gynnar ju försäkringstagarna i slutändan, de får en bättre handläggning, mer precision och mindre felaktiga beslut.

>

Akademiska går inte vidare med enzymrening av läkemedelsrester i toaletter

7 december, 2018 - Uppsala universitet

För två år sedan var Akademiska pionjär som sjukhus i Sverige med att testa enzymrening av läkemedelsrester via toalettblock, då inom ramen för ett pilotprojekt. I år har en större studie gjort för att utvärdera metoden. Slutsatsen är att effekten inte är signifikant och sjukhuset går därför vidare med att utreda annan teknik.

Fler pressmeddelanden