Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

 

Pressmeddelanden

>

Svampliknande liv från jordens ungdom

24 april, 2017 - Naturhistoriska riksmuseet

Svampliknande livsformer har levt i hålrum i berggrunden under havsbottnar sedan jorden var ung. Nytt fossilfynd är två miljarder år äldre än vad forskare tidigare hittat. Livet har levt en skyddad tillvaro i mikroskopiska hålrum i vulkaniska bergarter i minst 2,4 miljarder år, det vill säga mer än halva jordens ålder. Resultaten kan få stora konsekvenser för dateringar av livets utveckling.

>

Åttondeklassare tävlar i problemlösning

24 april, 2017 - Mälardalens högskola

Teknikåttan är en rikstäckande kunskapstävling i teknik, matematik och naturkunskap som ska stimulera åttondeklassares fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende. Torsdag den 27 april avgörs regiontävlingen på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

>

Ny metod för neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

24 april, 2017 - Umeå universitet

Toxikologiska undersökningar utförs ofta i djurmodeller, en dyr och tidskrävande metod som kan orsaka lidande hos djuren. Ny forskning visar att en nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

>

Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

24 april, 2017 - Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

​Det är viktigt för svenska organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga. När innovation genomsyrar organisationen uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.

Fler pressmeddelanden

Vi som svarar