Din genväg till forskarexpertisen

OBS! Mellan den 1-2 mars har expertsvar stängt pga sportlov. Den 5 mars öppnar vi igen! Under denna period behandlas inga nya frågor, men vi publicerar pressmeddelanden som vanligt.

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Pressmeddelanden

>

Forskare bekymrade över vår plastkonsumtion

20 februari, 2018 - Göteborgs universitet

Den exponering av mikroplast som vi utsätts för i omgivningen kan vara mycket högre än den vi får genom föda och dricksvatten. Det visar en ny studie som forskare vid Göteborgs universitet deltagit i. Nu uppmanar forskarna därför till en diskussion om följderna av den totala plastkonsumtionen i världen.

Plastprodukter innehåller ofta olika kemikalier. Ett exempel är bisfenol A som är en av världens vanligaste plastkemikalier. Bisfenol A är ett hormonstörande ämne som genom ständig exponeringen kan leda till förhöjda nivåer hos människan och som kan utgöra en hälsorisk.

>

Ny teknik fick frigivna att må bättre — kan minska risken för nya brott

20 februari, 2018 - Malmö universitet

Den första tiden i frihet efter ett fängelsestraff är en period fylld med oro, och det är också då risken är som störst för återfall i brott. Forskning vid Malmö universitet visar att det med hjälp av ny teknik går att påverka hur de villkorligt frigivna mår. På sikt kan metoden minska risken för nya brott.

>

Högskolan Kristianstad utsedd till PRME Champions

20 februari, 2018 - Högskolan Kristianstad

Som PRME Champions kommer Högskolan Kristianstad att inta en nyckelroll i FNs strävan att utveckla utbildningar för hållbarhet och ansvarsfullt ledarskap.

>

Nya fynd om sjukdomsrisker efter tidig hjärtkirurgi

20 februari, 2018 - Göteborgs universitet

Infektioner och autoimmuna sjukdomar är vanligare hos personer som genomgått hjärtkirurgi som barn och samtidigt fått thymus bortopererad, vilket ofta sker för att komma åt hjärtat. Det framgår av en studie publicerad i The Journal of Allergy and Clinical Immunology. – Dels bör man vara uppmärksam på de ökade riskerna hos patienterna, och dels behöver […]

Fler pressmeddelanden