Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Belöning, bekräftelse och beroende

18 oktober, 2017 - Uppsala universitet

Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar. Under årets Olof Rudbeckdag kan du ta del av dagsaktuell forskning om psykisk ohälsa inom många delar av samhället. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

>

Folkhälsoprofessorn: Den globala ekonomin skapar social oro

18 oktober, 2017 - Högskolan i Gävle

Den globaliserade ekonomin har gjort länder lite mer jämlika men samtidigt har ojämlikheten inom länderna ökat ännu mer, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Stora inkomstskillnader polariserar och undergräver den sociala sammanhållningen i samhället. Det är inte hållbart och skapar bara större oro och fler konflikter.

>

Lönsam lösning för hemvård av kroniskt sjuka klar att använda

18 oktober, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med 21 parter tagit fram en hemvårdslösning med IT-stöd för vård av kroniskt sjuka . Lösningen innebär tät kontakt mellan patient och vårdgivare. Den är den första totallösning som testats på verkliga patienter i Sverige. Lösningen har testats på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus med mycket goda resultat, inte minst ekonomiskt.

>

Framstående svensk rymdforskning – Institutet för rymdfysik firar 60 år i rymden

18 oktober, 2017 - Institutet för rymdfysik

På fredag den 20 oktober 2017 firar Institutet för rymdfysik, IRF, 60 år av framstående rymdforskning. Institutet kom till som Kiruna geofysiska observatorium, KGO, den 2 juli 1957. Idag har IRF verksamhet i Kiruna (huvudkontor), Umeå, Uppsala och Lund. IRF har haft huvudansvar för ett fyrtiotal forskningsinstrument ombord på satelliter som har besökt flera objekt i solsystemet.

Fler pressmeddelanden