Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

Fortsatt starkt stöd för kamerabevakning – även på vårdinrättningar och i bostadsområden

13 december, 2019 - Lunds universitet

Nio av tio ur allmänheten är positiva till bevakningskameror på allmän plats. Det visar för tredje året i rad en färsk opinionsundersökning. Årets undersökning visar även att den uppfattade nyttan med kameror väger tyngre än behovet av att inte bli filmad i en rad olika miljöer. Det var i början av december som Kantar-Sifo genomförde […]

Flexibla arbetssätt hjälper nystartade företag att lyckas

13 december, 2019 - Blekinge Tekniska Högskola

​Bara en bråkdel av alla nystartade företag överlever. Nu har forskare vid Blekinge Tekniska Högskola tagit fram en modell över flexibla arbetssätt som nystartade företag kan använda och som ökar deras chanser att lyckas.

Personer med afasi tar makten över sina berättelser med hjälp av sociala medier

12 december, 2019 - Högskolan i Halmstad

Personer som har drabbats av den språkliga funktionsnedsättningen afasi får sällan själva komma till tals när de beskrivs i svenska tidningsartiklar. När deras röster trots allt hörs dominerar framgångssagor, inte berättelser om kaos och frustration som många personer med afasi känner. Sociala medier ger ökad makt över den egna berättelsen då personerna själva kan välja vad de vill berätta om.

Nytt centrum för kvinnors psykiska hälsa

12 december, 2019 - Uppsala universitet

Psykisk ohälsa är ett växande problem med stora kostnader för samhället och kvinnor är extra utsatta. Idag har Uppsala universitets styrelse, konsistoriet, fattat beslut om att inrätta ett tvärvetenskapligt centrum för kvinnors psykiska hälsa – WoMHeR. Målet är att öka kunskapen om psykisk ohälsa hos kvinnor i barnafödande ålder.

Fler pressmeddelanden