Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Blodmolekyl lockar rovdjur och varnar bytesdjur – däribland människan

20 oktober, 2017 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en evolutionärt bevarad luktmolekyl i däggdjursblod som attraherar rovdjur och har motsatt effekt på bytesdjur. Människor som utsätts för lukten blir stressade och reagerar på den som om de vore bytesdjur. Fynden presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. De flesta djur använder sig av sitt luktsinne för att hitta […]

>

Umeåforskare får miljonstöd från Forte

20 oktober, 2017 - Umeå universitet

Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet får tillsammans 21,5 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

>

Prognosverktyg kopplar Östersjöns ytvattentemperaturer till risk för badsårsfeber

20 oktober, 2017 - Umeå universitet

Forskare har utvecklat en modell som genom att analysera data om ytvattentemperaturer och salthalter kan bedöma risken för att få vibrioinfektion i Östersjöns kustvatten. Med verktyget kan allmänheten enkelt få tillgång till information om aktuell smittorisk för badsårsfebern, vilken väntas bli allt vanligare när Östersjöns ytvattentemperaturer stiger som en konsekvens av klimatförändringar.

>

Unik kartläggning: Mer järn i sjöar gör dem bruna

20 oktober, 2017 - Lunds universitet

Halten av järn i sjöar ökar kraftigt på många håll i norra Europa, däribland Sverige. Det visar en studie där forskare vid Lunds universitet har granskat 23 års data från tio länder. Höga järnhalter bidrar till att vattnet blir brunare, dessutom binder järn miljögifter som bly och arsenik.  I de sjöar och vattendrag dä sökt […]

>

Ett steg närmare botemedel mot åldersdiabetes

20 oktober, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Hos friska personer blockerar exosomer – små signalbärare som celler skickar ut – hopklumpning av det protein som ger upphov till typ 2-diabetes. Exosomer hos patienter med sjukdomen har inte samma förmåga. Upptäckten, som gjorts i ett forskningssamarbete mellan Chalmers och Astrazeneca, tar oss ett steg närmare ett botemedel mot typ 2-diabetes.

>

Gammastrålar kommer nå bortom ljusets gränser

19 oktober, 2017 - Chalmers tekniska högskola

Forskare har upptäckt ett helt nytt sätt att skapa extremt energirika ljusstrålar. Fotonerna i strålarna innehåller en miljard gånger mer energi än fotonerna i vanligt ljus. De nya superstrålarna kan ta oss bortom ljusets tidigare gränser, och banar väg för ny grundläggande forskning.

>

Belöning, bekräftelse och beroende

18 oktober, 2017 - Uppsala universitet

Vad som anses som psykisk ohälsa definieras av samhället. Kunskap och öppenhet är därför nyckeln till att motverka tabun och fördomar. Under årets Olof Rudbeckdag kan du ta del av dagsaktuell forskning om psykisk ohälsa inom många delar av samhället. Alla föreläsningar är öppna för allmänheten.

>

Folkhälsoprofessorn: Den globala ekonomin skapar social oro

18 oktober, 2017 - Högskolan i Gävle

Den globaliserade ekonomin har gjort länder lite mer jämlika men samtidigt har ojämlikheten inom länderna ökat ännu mer, säger Gloria Macassa, professor i folkhälsovetenskap vid Högskolan i Gävle.
– Stora inkomstskillnader polariserar och undergräver den sociala sammanhållningen i samhället. Det är inte hållbart och skapar bara större oro och fler konflikter.

>

Lönsam lösning för hemvård av kroniskt sjuka klar att använda

18 oktober, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

Forskningsinstitutet RISE har tillsammans med 21 parter tagit fram en hemvårdslösning med IT-stöd för vård av kroniskt sjuka . Lösningen innebär tät kontakt mellan patient och vårdgivare. Den är den första totallösning som testats på verkliga patienter i Sverige. Lösningen har testats på ett åttiotal allvarligt KOL-sjuka patienter och fyra sjukhus med mycket goda resultat, inte minst ekonomiskt.

>

Framstående svensk rymdforskning – Institutet för rymdfysik firar 60 år i rymden

18 oktober, 2017 - Institutet för rymdfysik

På fredag den 20 oktober 2017 firar Institutet för rymdfysik, IRF, 60 år av framstående rymdforskning. Institutet kom till som Kiruna geofysiska observatorium, KGO, den 2 juli 1957. Idag har IRF verksamhet i Kiruna (huvudkontor), Umeå, Uppsala och Lund. IRF har haft huvudansvar för ett fyrtiotal forskningsinstrument ombord på satelliter som har besökt flera objekt i solsystemet.