Pressmeddelanden

Filtrera på organisation och/eller sök

>

Forskare finner svar i genetiken hos snabbväxande kycklingar

24 juli, 2017 - Uppsala universitet

Genom riktad avel har husdjursgenetiker snabbt förädlat fram väldigt snabbväxande kycklingar. Det är en av anledningarna till att priset på kycklingkött är så lågt idag. Trots den stora ekonomiska betydelsen av kycklingars tillväxt vet man ännu väldigt lite vad det är för genetiska mekanismer som gjort det möjligt att avla fram dagens snabbväxande kycklingar.

>

Religiösa tankesätt bör få mer plats i samhällsdebatten

24 juli, 2017 - Uppsala universitet

Religiösa tankesätt måste få mer plats i samhällsdebatten. Genom att utestänga vissa bakgrunder och erfarenheter utarmas det offentliga samtalet och på sikt hotas demokratin. Det skriver forskaren Teresa Callewaert i sin nyligen framlagda avhandling Theologies Speak of Justice: A Study of Islamic and Christian Social Ethics.

>

Funktioner vid hög ålder påverkas av tidigare livsstil

21 juli, 2017 - Uppsala universitet

Vilka faktorer ökar chansen att åldras med väl bibehållna funktioner? Äldre män som aldrig rökt, undvikit fetma och ätit en hälsosam medelhavsinspirerad kost har goda chanser att bevara sin självständighet upp i hög ålder.

>

Konsthögskolans rektor till chefsjobb i Zürich

20 juli, 2017 - Umeå universitet

Swetlana Heger-Davis, rektor för Konsthögskolan vid Umeå universitet, har utsetts till chef för enheten Konst & Media vid konsthögskolan i Zürich i Schweiz.

>

Rovfisk ger friska vikar

19 juli, 2017 - SLU

Längs den svenska kusten har rovfiskar som abborre, gädda och torsk minskat betydligt de senaste årtiondena. En ny ekosystemstudie visar att starka bestånd av rovfisk minskar mängden trådalger och gynnar storvuxen undervattensvegetation. Därmed bidrar rovfiskar till att skapa friska livsmiljöer. Slutsatsen är att man kan motverka övergödningsproblem genom att stärka bestånden av rovfisk.

>

Färre infektioner i mekanisk hjärtklaff

18 juli, 2017 - Karolinska Institutet

Infektioner i inopererade hjärtklaffar är vanligare hos patienter som fått en biologisk klaffprotes jämfört med dem som fått en mekanisk. Det visar en studie från Karolinska Institutet som publicerats i tidskriften Circulation. Varje år genomgår ungefär 1 500 personer i Sverige kirurgiskt byte av aortaklaffen. I dag får ca 75 procent en biologisk klaff (från […]

>

Blockerat enzym stoppar tillväxt av hjärntumörceller

18 juli, 2017 - Uppsala universitet

Genom att blockera ett enzym som påverkar cellers mikromiljö kan man stoppa tillväxten av hjärntumörceller. Det visar en ny studie av forskare från Uppsala universitet, i samarbete med forskare i Haifa, Israel och Brisbane, Australien som publiceras i tidskriften Molecular Cancer Therapeutics.

>

Stabilt klimat ger fler fågelarter

17 juli, 2017 - Umeå universitet

Fler arter av fåglar har uppkommit eller överlevt i områden med stabilt klimat jämfört med områden där klimatet har förändrats genom årmiljonerna. Det visar en ny studie där Umeå universitet har medverkat.

>

En långlivad spermie alstrar friskare avkomma

14 juli, 2017 - Uppsala universitet

Hannar producerar hundratusentals till hundratals miljoner spermier i en enda ejakulation beroende på arten. Har det någon betydelse vilken spermie som faktiskt befruktar ägget? Forskning som publiceras i tidskriften PNAS visar att valet av långlivade spermier i ejakulationen från en hanne resulterar i en avkomma med bättre utsikter att överleva tidigt i livet och bättre egenskaper som vuxna.

>

En bakterie simmar aldrig ensam

14 juli, 2017 - Lunds universitet

Många djurarter uppvisar flockbeteenden, men att även mikroorganismer gör det är inte lika känt. Forskare vid Lunds universitet har nu visat att alger och bakterier bildar flockar vid mycket låga koncentrationer av individer, vilket i förlängningen kan öka förståelsen för hur organismerna infekterar sina värddjur. Flockbeteenden hos djur uppkommer till synes spontant i en grupp […]