Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Blodmolekyl lockar rovdjur och varnar bytesdjur – däribland människan

20 oktober, 2017 - Karolinska Institutet

Forskare vid Karolinska Institutet har identifierat en evolutionärt bevarad luktmolekyl i däggdjursblod som attraherar rovdjur och har motsatt effekt på bytesdjur. Människor som utsätts för lukten blir stressade och reagerar på den som om de vore bytesdjur. Fynden presenteras i den vetenskapliga tidskriften Scientific Reports. De flesta djur använder sig av sitt luktsinne för att hitta […]

>

Umeåforskare får miljonstöd från Forte

20 oktober, 2017 - Umeå universitet

Sex forskningsprojekt vid Umeå universitet får tillsammans 21,5 miljoner kronor från Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd.

>

Prognosverktyg kopplar Östersjöns ytvattentemperaturer till risk för badsårsfeber

20 oktober, 2017 - Umeå universitet

Forskare har utvecklat en modell som genom att analysera data om ytvattentemperaturer och salthalter kan bedöma risken för att få vibrioinfektion i Östersjöns kustvatten. Med verktyget kan allmänheten enkelt få tillgång till information om aktuell smittorisk för badsårsfebern, vilken väntas bli allt vanligare när Östersjöns ytvattentemperaturer stiger som en konsekvens av klimatförändringar.

>

Unik kartläggning: Mer järn i sjöar gör dem bruna

20 oktober, 2017 - Lunds universitet

Halten av järn i sjöar ökar kraftigt på många håll i norra Europa, däribland Sverige. Det visar en studie där forskare vid Lunds universitet har granskat 23 års data från tio länder. Höga järnhalter bidrar till att vattnet blir brunare, dessutom binder järn miljögifter som bly och arsenik.  I de sjöar och vattendrag dä sökt […]

Fler pressmeddelanden