Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

 

Pressmeddelanden

>

Åttondeklassare tävlar i problemlösning

24 april, 2017 - Mälardalens högskola

Teknikåttan är en rikstäckande kunskapstävling i teknik, matematik och naturkunskap som ska stimulera åttondeklassares fantasi, kreativitet och uppfinningsförmåga samt stärka deras självförtroende. Torsdag den 27 april avgörs regiontävlingen på Mälardalens högskola (MDH) i Västerås.

>

Ny metod för neurotoxiska studier kan minska behovet av djurtester

24 april, 2017 - Umeå universitet

Toxikologiska undersökningar utförs ofta i djurmodeller, en dyr och tidskrävande metod som kan orsaka lidande hos djuren. Ny forskning visar att en nervcellmodell från mus kan användas för att undersöka neurotoxiska effekter av kemikalier. Den alternativa metoden för toxisk riskbedömning skulle kunna minska behovet av djurtester och samtidigt möjliggöra snabba och storskaliga toxiska studier.

>

Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

24 april, 2017 - Forskningsprojekt ökar innovationsförmågan i det dagliga arbetet

​Det är viktigt för svenska organisationer att hålla sig konkurrenskraftiga. När innovation genomsyrar organisationen uppmuntras anställda till individuell kompetensutveckling, att kontinuerligt ifrågasätta, ta sig tid till reflektion samt experimentera med nya arbetssätt som kan resultera i nya interna processer, produkter, tjänster eller affärsmöjligheter.

>

Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

24 april, 2017 - Stockholms universitet

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder. Det visar en ny avhandling av Janet Johansson vid Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Fler pressmeddelanden

Vi som svarar