Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

OBS Vi får just nu in flera frågor som rör coronakrisen och dess följder. Du kan hitta lärosätenas tipslistor här: https://expertsvar.se/corona/

Påskuppehåll: under 9-10 april är expertsvars frågetjänst stängd.

Pressmeddelanden

Förbättrad strokevård med nytt omhändertagande

6 april, 2020 - Karolinska Institutet

Ett nytt sätt att utvärdera och prioritera vård för patienter som drabbas av akut stroke – som använts i Region Stockholm sedan 2017 – har lett till snabbare vårdinsatser och förbättrat omhändertagande, visar en ny studie från Karolinska Institutet. Resultaten publiceras i tidskriften JAMA Neurology. Stroke kan orsakas av en propp i hjärnans stora artärer. […]

Forskare vågar sätta ljuset på forskningens dilemman

6 april, 2020 - SLU

I universitetens korridorer pratas det sällan om det som pågår i forskningens kulisser och de utmaningar och dilemman som forskare ställs inför i sitt dagliga arbete. Nu har en grupp på arton forskare i miljökommunikation vid SLU skrivit en forskningsartikel där de diskuterar själva forskningens dilemman.

Queera digitala förbindelser i fokus

6 april, 2020 - Umeå universitet

Under cirka trettio år har internet har varit tillgängligt för allmänheten. Det har inneburit radikala förändringar i samhället, bland annat för hur människor kan kommunicera och få kontakt med varandra oavsett geografiska avstånd. Paradigmskiftet är inte minst tydligt i relation till hbtq-personers liv, något som synliggörs i en ny avhandling i etnologi av Evelina Liliequist, Umeå universitet.

Dubbla framgångar för Ekonomihögskolan – spetsforskningscenter externfinansierat och hög kvalitet i forskarutbildningen i nationalekonomi

6 april, 2020 - Linnéuniversitetet

Ett spetsforskningcenter med fokus på mångfald och diskriminering kan nu fortsätta bedrivas tack vare externa medel samtidigt som forskarutbildningen i nationalekonomi får betyget hög kvalitet i Universitetskanslersämbetet utvärdering. Några av Linnéuniversitetets allra främsta forskningsmiljöer har fått den speciella benämningen Linnaeus University Centre (LNUC). Dessa har kvalitetsgranskats av särskilda bedömargrupper bestående av internationellt erkända forskare inom […]

Fler pressmeddelanden