Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

 

Pressmeddelanden

>

MDH ska utbilda fler socionomer

21 april, 2017 - Mälardalens högskola

MDH utökar socionomutbildningen med 50 helårsstudenter och istället för en antagning per år utökar man till två. Totalt beräknas 140 helårsstudenter antas per år. Målsättningen är att förändringen ska träda i kraft höstterminen 2017 och vårterminen 2018.

>

Ingen ytterligare åtgärd mot kritiserad professor

21 april, 2017 - Linköpings universitet

Det blir inga ytterligare åtgärder med anledning av den kritik som riktats mot en professor vid Linköpings universitet för vetenskaplig oredlighet. Det har nu universitetets rektor beslutat.

>

Karlstads universitet bidrar till utveckling av smarta elnät i Afrika

21 april, 2017 - Karlstads universitet

I Afrika är energiförsörjning en viktig hållbarhets- och utvecklingsfråga. Speciellt viktigt är det att möjliggöra utvecklingen av grön energi och ta tillvara naturliga resurser som till exempel sol och vind. För att kunna göra det är utvecklingen av smarta elnät en viktig faktor. Det är en av grunderna till att datavetenskap vid Karlstads universitet deltar i projektet DAMOC.

>

Naturvårdsåtgärder kan öka risken för barkborreskador

21 april, 2017 - SLU

I många delar av världen genomförs skogsrestaureringar och andra naturvårdsåtgärder med syftet att öka den biologiska mångfalden. Vanligast är naturvårdsbränningar samt efterliknande av småskaliga naturliga störningar där döda träd skapas vilka båda gynnar många arter som är beroende av död ved. Men detta kan samtidigt öka risken för utbrott av skogsskadeinsekter, visar forskning från SLU.

Fler pressmeddelanden

Vi som svarar