Din genväg till forskarexpertisen

Expertsvar har semesterstängt 23/6-21/8. Under uppehållet behandlas inga nya frågor, men vi publicerar pressmeddelanden som vanligt.
Glad sommar! 

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

RISE stöder livsmedelsstrategins mål

22 juni, 2017 - RISE Research Institutes of Sweden

– Det är mycket glädjande att riksdagen har antagit en livsmedelsstrategi som ska verka för en konkurrenskraftig livmedelskedja i Sverige, med den satsning på svensk jordbruks- och livsmedelsindustri som detta innebär. Vi inom RISE kommer att understödja industrin och samhället med den forskning och innovation som krävs för att bidra till strategins mål, säger Leif Lundin, enhetschef vid RISE.

>

Världens största kanariefågel

22 juni, 2017 - Lunds universitet

Biologerna Martin Stervander och Bengt Hansson vid Lunds universitet har tillsammans med kollegor från Portugal och Storbritannien fastslagit att den utrotningshotade stenknäcksiskan är världens största kanariefågel. Stenknäcksiskan är en av världens mest sällsynta fåglar och finns bara på ön São Tomé i västafrikanska Guineabukten. Efter att fågeln upptäcktes 1888 var den osynlig i 101 år […]

>

17 miljoner till forskning om hur växthusgasutsläpp kan minskas i skogs- och jordbruket

22 juni, 2017 - Formas

Igår beslutade Formas forskarråd att bevilja drygt 17 miljoner kronor till forskning som ska bidra till att minska växthusgasutsläpp inom skogs- och jordbruket. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA-GAS och tio projekt finansieras. Sju av de tio projekten har svenskt forskningsdeltagande och får stöd från Formas.

>

Formas beviljar 40 miljoner till forskning om stöd för klimatåtgärder

22 juni, 2017 - Formas

Igår, 21 juni, beslutade Formas forskarråd att bevilja 40 miljoner till forskning och utveckling av klimattjänster. Forskningen ska pågå inom det europeiska nätverket ERA4CS. Tolv projekt får dela på 40 miljoner kronor. Totalbudgeten för utlysningen är cirka 340 miljoner kronor.

Fler pressmeddelanden