Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne. 

Pressmeddelanden

>

Etiopiskt besök på byggnadsvårdskonvent i Mariestad

26 september, 2017 - Göteborgs universitet

Nu besöker en etiopisk delegation Byggnadsvårdens konvent och institutionen för kulturvård i Mariestad.

– Syftet med samverkan är att bistå i etableringen av en etiopisk konservatorutbildning och hantverksutbildning på plats i Woldia och Lalibela i Etiopien, säger Lars Runnquist, avdelningschef vid institutionen för kulturvård.

>

Ditt sätt att skriva visar vem du är

26 september, 2017 - Umeå universitet

Är en text anonym om du inte undertecknar den? Forskning visar att det ofta går att uttala sig om en författare eller dess egenskaper genom analys av texten. Metoden kan användas för att upptäcka brott på internet, men den kan också missbrukas. Det skriver Niklas Zechner i sin avhandling, som försvaras vid Umeå universitet fredagen den 29 september.

>

Smarta telefoner utmanar lärarens roll i klassrummet

26 september, 2017 - Göteborgs universitet

Användningen av smarta telefoner i klassrummet kan skapa konflikter. Trots det har telefonerna blivit en del av den tekniska infrastrukturen för lärande då både lärare och elever använder telefoner som redskap i undervisning och skolarbetet. Det visar en ny avhandling från Göteborgs universitet. Som ett led i den pågående digitaliseringen av skolan har många gymnasieskolor […]

>

Inga universella tillväxtvägar för småföretag

26 september, 2017 - SLU

Tillväxt i småföretag lämpar sig inte för generella förklaringsmodeller. Ibland sker tillväxten steg för steg enligt en vanlig men kraftigt förenklad modell, men det kan lika gärna handla om en smärtsam och rörig process. Varje företag behöver därför hitta sitt eget sätt att växa. Det skriver Maria Tunberg i en avhandling från SLU.

Fler pressmeddelanden