Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

 

Pressmeddelanden

>

Mensforskaren: ”Vi behöver standarder för mensskydd”

24 maj, 2019 - Lunds universitet

Hur följs det upp hur innehållet i mensskydd påverkar kropp och miljö? Det undrade doktoranden Louise Klintner på Ekonomihögskolan och fann en marknad utan gemensamma riktlinjer. – Alla andra produkter som man har i eller nära kroppen är standardiserade eller reglerade, säger hon. Försäljningen av sanitetsprodukter, inklusive bindor, tamponger och på senare år, menskoppar, är […]

>

Välfungerande havsplanering nödvändigt för Östersjöns överlevnad

24 maj, 2019 - Södertörns högskola

Rederier och fiskare slåss om utrymmet till havs. Liksom städer behöver världshaven planeras för att överleva i framtiden. Men risken för obalans i maktrelationerna är stor visar ny forskning från Södertörns högskola. ”Utan havsplanering blir det kaos” Ralph Tafon skräder inte orden när han talar om vikten av att förvalta havets resurser. Nyckeln är havsplanering. Om den inte missbrukas.

>

När akademiska värderingar krockar med styrning av universitet

24 maj, 2019 - Karlstads universitet

Akademisk frihet och universitetens självstyre är grundläggande värderingar för god forskning. Men universiteten är även del av en offentlig sektor där styrning och management inte sällan har sin grund i näringslivets logik. I avhandlingen ”Defending the university? – Academics’ reactions to managerialism in Norwegian higher education”, tar Jo Ese upp exempel på hur akademiker gör motstånd.

>

Forte stärker arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv

23 maj, 2019 - Forte – Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd

Hur påverkas din hälsa, din familj och din arbetsinsats av olika typer av anställningsformer? Hur skapas förutsättningar för att arbeta hela livet? Och hur hanteras konflikter när de uppstår på jobbet? Nu satsar Forte 200 miljoner kronor på att stärka arbetslivsforskningen för att förbättra framtidens arbetsliv.

Fler pressmeddelanden