Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

OBS
Vi får just nu in flera frågor som rör coronakrisen och dess följder. Du kan hitta lärosätenas tipslistor här: https://expertsvar.se/corona/

Pressmeddelanden

Riksantikvarieämbetet öppnar utlysningen för forskningsmedel för 2021

4 juni, 2020 - Riksantikvarieämbetet

Riksantikvarieämbetet öppnar sista utlysningen inom Riksantikvarieämbetets FoU-program 2017-2021 för kulturarv och kulturmiljö, samt utlysningen för centrala museer. Totalt delar Riksantikvarieämbetet ut cirka 18 miljoner till projekt och uppdrag under 2021. Ansökan om medel för forskning och utveckling från Riksantikvarieämbetet kan göras en gång per år. Ansökningstiden för 2021 års bidrag pågår från den 2 juni […]

Psykisk hälsa går djupare än huden vid psoriasis

4 juni, 2020 - Umeå universitet

Personer med hudsjukdomen psoriasis har ofta även andra fysiska sjukdomar som i ännu högre grad än hudsjukdomen bidrar till ökad risk att drabbas av psykisk ohälsa som depression, ångest och i värsta fall självmord. Det visar en ny studie vid Umeå universitet.

Ekar med tidig knoppsprickning undgår attack från kräsen fjärilsmal

4 juni, 2020 - SLU

När en stor del av ekarnas blad blir vita och urätna under sommaren har med största sannolikhet den snedstreckade ekstyltmalen varit framme. Men varför blir det så stora utbrott vissa år? Nu visar forskare från Sveriges lantbruksuniversitet, Stockholms universitet och Luke i Finland att tidpunkten för knoppsprickning avgör i vilken utsträckning ekar blir infekterade.

Är det småskaliga jordbruket nyckeln till Sveriges självförsörjning?

4 juni, 2020 - Södertörns högskola

I spåren av coronakrisen har frågan om Sveriges självförsörjning åter väckts. Paulina Rytkönen, forskare vid Södertörns högskola, ska i ett nytt projekt ta reda på om det småskaliga jordbruket kan vara nyckeln för att säkra landets livsmedelsförsörjning. Under 1990-talet avskaffades de svenska krislagren. EU ansågs kunna bidra till Sveriges livsmedelsförsörjning i händelse av en kris. […]

Fler pressmeddelanden