Logga in

Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av pressekreterare och forskningskommunikatörer ger dig snabbt tips på forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

OBS Sommaruppehåll! Mellan den 18 juni – 10 aug är frågetjänsten stängd för inkommande frågor och expertsvar är obemannad. Men har du en fråga kring corona eller vill få andra uppslag, så kika på vår sammanställning över lärosätenas expertlistor
: https://expertsvar.se/corona/

Pressmeddelanden

Tuatarans arvsmassa visar dess spännande evolutionära historia

7 augusti, 2020 - Uppsala universitet

Ett internationellt forskarteam har kartlagt genomet hos tuataran, en sällsynt reptil som endast finns på Nya Zeeland. Arten bildade en egen evolutionär gren redan för 250 miljoner år sedan. I den nya studien har forskarna bland annat kunnat se att tuataran, som kan bli mer än 100 år gammal, har fler gener som skyddar mot åldersrelaterade skador än något annat undersökt ryggradsdjur.

Svenskt-norskt projekt om skogens värden avslutas med konferens och antologi

5 augusti, 2020 - Karlstads universitet

I projektet Ingoskog – Innovation för grön omställning i skogen, har svenska och norska forskare och praktiker samarbetat för att hitta metoder och arbetssätt för att öka innovationskraft och forskning i det område som brukar kallas Inre Skandinavien. Nu avslutas projektet med en digital konferens samt utgivningen av antologin ”Skogen som resurs i en gränsregion”.

Något ökade kräftfångster i år

5 augusti, 2020 - SLU

SLU Aqua vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) presenterar sin prognos för hur fångsterna i årets signalkräftfiske i Vättern kommer att bli. Prognosen bygger på långa tidsserier av provfisken och klimatdata för ett antal viktiga skeden i en kräftas liv, från romkorn och kläckningen fram till fångsten och kräftfatet.

Forskare använder ny teknik för att se vatten som aldrig tidigare

4 augusti, 2020 - Umeå universitet

Från skapandet av en enda droppe till flödet i en flod och världens hydrologiska cykel – hur vatten binds samman och till olika ytor, har långtgående konsekvenser. En grupp forskare undersöker vatten på nya sätt och har omdefinierat hur denna bindande effekt fungerar på nivån för den minsta molekylen.

Fler pressmeddelanden