Din genväg till forskarexpertisen

Forskning är en outtömlig källa till nyheter, nya perspektiv och fördjupning. Expertsvars nätverk av forskningskommunikatörer är en snabb länk för dig som journalist till svenska forskare och experter som kan kommentera, förklara och ge en ny vinkel på ett ämne.

Pressmeddelanden

>

Kraftig ökning av förstahandssökande till sommarkurser

16 mars, 2018 - Mittuniversitetet

Det är drygt 8300 förstahandssökanden till Mittuniversitetets sommarkurser. Det är drygt 800 fler jämfört med 2017 och Mittuniversitetet är alltjämt det universitet i landet som lockar flest sökande till sommarkurser. Det står klart sedan ansökningsomgången för sommarens kurser avslutades 15 mars. 2018 sökte knappt 17 200 personer en sommarkurs vid Mittuniversitetet, i nivå med fjolårets siffror.

>

Studie om unga forskares väg in i expertrollen

16 mars, 2018 - Örebro universitet

Unga forskare som är på väg att etablera sig som experter tas väl omhand av den internationella organisationen IPBES. Det är slutsatsen i en studie av sociologen Karin Gustafsson vid Örebro universitet. Vilka hinder och möjligheter stöter unga forskare på när de försöker etablera sig i internationella expertorganisationer? Vilka kunskaper räknas som viktiga? Det är […]

>

Metallimplantat i kroppen påverkar bildkvalitén vid skiktröntgen

16 mars, 2018 - Örebro universitet

Det är viktigt att bildkvalitén vid skiktröntgen (datortomografi) håller hög kvalitet. Bland annat vid strålbehandling av cancer. Det är extra viktigt för de patienter som har metallimplantant i kroppen. Då kan bildkvalitén kraftigt försämras. Nu visar forskning vid Region Örebro län att det finns bra metoder som kan korrigera för sådana bildkvalitetsförsämringar.

>

Amos Oz får Dagermanpriset 2018

16 mars, 2018 - Högskolan i Gävle

På onsdagen offentliggjordes att Amos Oz blir årets pristagare av Stig Dagermanpriset. Den israeliske författaren Amos Oz är också en ständigt återkommande kandidat till Nobelpriset.
Amos Oz har mycket att bidra med, för att nå en fördjupad förståelse, säger Bengt Söderhäll, lektor i didaktik vid Högskolan i Gävle och medlem i Dagermanjuryn.

Fler pressmeddelanden